Galeria Jednego Obiektu – portret Władysława Sanguszki - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Galeria Jednego Obiektu – portret Władysława Sanguszki

W przyszłą środę, 19 października, w Sali Pospólstwa tarnowskiego Ratusza, w trakcie planowanego spotkania w ramach „Galerii Jednego Obiektu”, zostanie zaprezentowany niewielki (48x36 cm) portret Władysława Sanguszki pędzla Piotra Michałowskiego.

Ratusz w Tarnowie

Piotr Michałowski (1800 – 1855) to jeden z najważniejszych przedstawicieli romantyzmu w malarstwie polskim. Był znakomitym malarzem koni, scen batalistycznych (kilka wersji bitwy pod Somosierrą, epizody z powstania listopadowego oraz portretów. Tworzył też sceny rodzajowe z życia wsi polskiej. Wiele kompozycji poświęcił epopei napoleońskiej, postaci cesarza Napoleona i dziejom oręża polskiego.

Władysław Sanguszko (1803-1870) był synem Eustachego Erazma i Klementyny z Czartoryskich. Uczestniczył w powstaniu listopadowym. W 1854 roku został pierwszym prezesem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Był członkiem dziedzicznym austriackiej Izby Panów oraz posłem do Sejmu Krajowego I kadencji (1861-1869).

W trakcie kilkuminutowej prezentacji zostanie przypomniana twórczość Piotra Michałowskiego. Uczestnicy spotkania będą mogli zobaczyć także inne wizerunki Władysława Sanguszki, m.in. Juliusza Kossaka - Sanguszko w mundurze ułana z czasu powstania listopadowego.

(sm)


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski