"Małe źródło" dla młodych poetów

Wystartowała pierwsza edycja konkursu literackiego „Małe źródło”. Organizowany jest on przy okazji piątej edycji Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło” przez Centrum Sztuki Mościce i Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie. Konkurs skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych w wieku 14-18 lat z terenu województwa małopolskiego.

baner małe źródło

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych zarówno osoby niepełnoletnie, jaki i pełnoletnie. Uczestnicy, którzy w momencie zgłoszenia do konkursu nie ukończyli 18 lat muszą mieć podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie. Warunkiem udziału jest nadesłanie do organizatora trzech utworów poetyckich.  Prace konkursowe powinny być przesłane w postaci plików Word lub PDF. Rękopisy nie będą brane pod uwagę.

Tematyka utworów powinna nawiązywać do idei konkursu, ale może  także dotyczyć dzieciństwa, piękna krajobrazu, toposu rodzinnego domu czy etosu pracy.  Mile widziane są wiersze inspirowane nazwą konkursu poetyckiego „Małe Źródło” i jego mottem.  

Celem konkursu są popularyzacja poezji wśród polskiej młodzieży, znalezienie przez młodych twórców inspiracji dla własnej twórczości poetyckiej, dbałość o rozwój ich wrażliwości na słowo pisane oraz odkrywanie młodych talentów.

W tym roku ze względu na panujące obostrzenia, zgłoszenia należy wysyłać wyłącznie drogą e-mailową do 25 czerwca. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na październik 2021. Więcej informacji TUTAJ.

 

(pm)