Migane filmy o artystach w Centrum Sztuki Mościce

W Centrum Sztuki Mościce realizowany jest projekt M.A.P.A., czyli Migany Alfabet Polskich Artystów. Filmy z tłumaczem języka migowego mają zachęcić osoby niesłyszące i słabowidzące do zainteresowania się sztuką, włączając ich do czynnego uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych.

jezyk migany

Na stronie YouTube oraz Facebooku instytucji kultury dostępne będą filmy, które przedstawiają sylwetki 24 współczesnych polskich artystów. Każdy z nich zostanie opracowany i przystosowany do potrzeb odbiorców niewidzących i niesłyszących, ale jednocześnie nie będą także źródłem wiedzy dla każdego innego odbiorcy. W filmach zawarte zostaną biogramy danego artysty, ciekawostki z jego życia oraz opisy wybranych dzieł. Filmy będą miały wbudowanego tłumacza migowego (PJM), polskie napisy, lektora i audiodeskrypcję.

W pierwszym odcinku przedstawiona została sylwetka Magdaleny Akabamowicz, uznawanej za jedną  najznakomitszych polskich artystek, której dzieła znajdują się w najważniejszych kolekcjach muzealnych na całym świecie.

 

(pm)

 

Zdjęcie CSM