Można się jeszcze zgłaszać do VIII Salonu BWA

Do poniedziałku, 17 maja, można jeszcze zgłaszać swoje prace do VIII Salonu BWA Tarnów 2021. To doskonała okazja na promowanie swojej twórczości. Przegląd ma charakter lokalny i skierowany jest do osób związanych z Tarnowem oraz regionem tarnowskim.

Salon BWA

Pierwszym etapem jest kwalifikacja nadesłanych propozycji, a kolejnym wystawa pokonkursowa w Biurze Wystaw Artystycznych, w trakcie której zostaną wyłonieni laureaci. Pracę plastyczną o dowolnej tematyce mogą zgłaszać osoby pełnoletnie: absolwenci kierunków artystycznych szkół wyższych, absolwenci liceów plastycznych, studenci kierunków artystycznych oraz inne osoby aktywnie uprawiające twórczość artystyczną. Wystawa ma charakter zarówno przeglądu środowiskowego, jak i otwartego konkursu dla osób chętnych.

Nagrodą główną – Grand Prix Salonu jest realizacja wystawy indywidualnej laureata w siedzibie BWA wraz z opracowaniem i wydaniem katalogu autorskiego. W przeglądzie przyznane będą również nagrody dodatkowe i wyróżnienia oraz Nagroda Publiczności.

Fotografię pracy konkursowej należy wysłać na adres kukla@bwa.tarnow.pl do 17 maja 2021 r. Wernisaż wystawy i ogłoszenie werdyktu jury zaplanowane jest na 24 czerwca na godz. 18.

Pierwsza edycja Salonu miała miejsce w 2014 roku w nowej siedzibie Biura Wystaw Artystycznych – Pałacyku Strzeleckim. Od 2017 roku w konkursie mogą uczestniczyć nie tylko artyści zrzeszeni w Związku Polskich Artystów Plastyków, ale także twórcy niezależni, studenci uczelni artystycznych oraz osoby zajmujące się czynnie twórczością plastyczną. Zasadniczym kryterium uprawniającym do udziału w wystawie głównej jest odpowiedni poziom i jakość twórczej wypowiedzi.

Wszystkie informacje wraz z regulaminem oraz kartą zgłoszeniową można znaleźć tutaj.

(mt)