O grafice słów kilka

Biuro Wystaw Artystycznych zachęca do wysłuchania wykładu Janusza Jędrzejczyka, dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie. Podczas spotkania przybliżone zostaną tematy związane z techniką grafiki i narzędziami grafika. Wykład odbędzie się w czwartek, 16 stycznia w budynku BWA. Początek o godz. 17.

Janusz Jędrzejczyk to absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych oraz Państwowego Zawodowego Studium Plastycznego w Tarnowie. Studiował na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom magisterski zrealizował w Pracowni Druku Wklęsłego pod kierunkiem prof. Marka Olszyńskiego i dra Pawła Bińczyckiego. W latach 2010-2013 był doktorantem Wydziału Grafiki ASP w Krakowie. Równolegle prowadził zajęcia z grafiki warsztatowej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Czwartkowy wykład towarzyszy wystawom: „Bardzo różnie i bardzo dobrze”. Grafiki z kolekcji Zachęty — część II i „Aneks tarnowski”, na której prezentowana jest grafika Janusza Jędrzejczyka.

(ks)