Wycieczki wracają do Muzeum Okręgowego

Z powodu pandemii koronawirusa wiele instytucji kulturalnych w mieście zamknęło lub zawiesiło swoją działalność. Tak również było w przypadku Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Jednak, kiedy od września rozpoczęła się nauka szkolna, wraz z powrotem dzieci i młodzieży na zajęcia, muzeum postanowiło wznowić możliwość zwiedzania.

Muzeum Ratusz

Zachowując wszystkie środki ostrożności, ekspozycje w Ratuszu, Muzeum Historii Tarnowa i Regionu i Galerii „Panorama” są już dostępne dla grup zorganizowanych, szkolnych, a także wycieczek.

Muzeum Okręgowe pozostając w zgodzie z panującymi restrykcjami sanitarnymi i zasadami bezpieczeństwa, przygotowało regulamin zwiedzania.

1.Liczebność grupy 25-30 osób.
2. Nie łączymy w grupy zwiedzających indywidualnych, zwiedzanie grupowe dotyczy jedynie klas, a także zorganizowanych grup wycieczkowych podróżujących autokarem.
3. Opiekun grupy (nauczyciel bądź pilot wycieczki) zobowiązany jest do:
a) pozostawienia danych kontaktowych umożliwiających bezproblemowy kontakt telefoniczny
b) ustalić dzień i godzinę rozpoczęcia zwiedzania oraz uzyskać potwierdzenie rezerwacji terminu.
4. Wprowadzamy limit dwóch grup dziennie dla każdej ekspozycji (Oddział Ratusz – Galeria Sztuki Dawnej, Oddział Muzeum Historii Tarnowa i Regionu, Galeria „Panorama”).
5. Przerwa sanitarna pomiędzy zakończeniem i początkiem zwiedzania nie może trwać krócej niż czterdzieści pięć minut.
6. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego zasłaniania ust i nosa.
7. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed wejściem na ekspozycję.
8. W przypadku niezastosowania się do zaleceń dotyczących używania środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice) opiekunowie wystaw mają obowiązek odmówić wpuszczenia grupy na ekspozycje, a rezerwacja godziny zwiedzania jest anulowana automatycznie.
9. Utrzymany jest zakaz korzystania z szatni.
10. Uczestnicy zwiedzania mogą korzystać jedynie z toalet wyznaczonych przez pracowników Muzeum.

 

 

(pm)