Znamy Jury Młodzieżowe 35. TNF

Siedmiu uczniów z dwóch liceów ogólnokształcących oraz student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej zostali wybrani do Jury Młodzieżowego 35. Tarnowskiej Nagrody Filmowej.

Statuetka Kamerzysty

Spośród 22 uczestników spotkań „MovieMY o kinie”, 15 z nich nadesłało rozwiązane testy, z których 14 spełniło kryteria regulaminu. Komisja w składzie: Anna Grygiel, Kuba Armata oraz Dominika Dąbek wyłoniła Jury Młodzieżowe 35. Tarnowskiej Nagrody Filmowej w składzie: Filip Białobrzewski – III LO, Jan Cygan – III LO, Klaudia Madeja – PWSZ, Aleksander Niedbała – III LO, Patryk Osika- III LO, Barbara Puzon – III LO, Wojciech Sztorc – III LO, Łucja Wrzesień – I LO.

Jeden z nich, Jan Cygan, uczeń III LO, jest także autorem najlepszej recenzji zgłoszonej do ogólnopolskiego konkursu „Skrytykuj!”. 

Jury Młodzieżowe przyzna swoją nagrodę finansową (5 tysięcy złotych) i statuetkę Kamerzysty 12 czerwca podczas gali zakończenia 35. Tarnowskiej Nagrody Filmowej, która odbędzie się w Amfiteatrze Letnim. 

(mt)