Źródło dla poetów

Już po raz piąty Centrum Sztuki Mościce i Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie zapraszają poetów do pokazania swojego talentu. Organizują konkurs Małopolska Nagroda Poetycka pod hasłem „Źródło”. Mogą wziąć w nim udział wszyscy obywatele Polski, zarówno mieszkający w kraju, jak i za granicą. Prace można jeszcze nadsyłać do 25 czerwca 2021 r.

Źródło

Jak przekazują organizatorzy, konkurs ma zachęcić obywateli do podjęcia szerszej refleksji m.in. nad źródłami własnego rodowodu, poczuciem dumy z dziedzictwa kulturowego, byciem spadkobiercami tradycji czy patriotyzmem. W swoich dziełach można także zająć się motywem dzieciństwa, pięknem krajobrazu, toposem rodzinnego domu czy nawet etosem pracy. Ważne jest, by swoje myśli przełożyć na język poezji.

- „Źródło” staje się jednym z najważniejszych konkursów poetyckich w Polsce i to nie tylko z uwagi na bardzo dużą liczbę zgłoszeń (blisko 300 uczestników z kraju i z zagranicy), ale i z uwagi na szeroki diapazon ważnych tematów i problemów podejmowanych przez autorów prac – podkreślał Józef Baran, przewodniczący Jury o konkursie.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie od trzech do czterech utworów poetyckich.  Prace konkursowe powinny być przesłane w postaci plików pdf. Rękopisy nie będą brane pod uwagę. Utwory te nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Prace należy nadsyłać do 25 czerwca 2021 r. (piątek) na adres: poezja@csm.tarnow.pl z dopiskiem: Nagroda Poetycka „Źródło”. Rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego i wręczenie nagród nastąpi w październiku 2021 r. podczas uroczystej gali.

Regulamin Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło” 2021 oraz załączniki do niego dostępne są tutaj.

(mt)