Aglomeracyjna współpraca, czyli samorządy razem…

Na kolejną edycję Forum Dialogu Tarnów 2030 prezydent Tarnowa Roman Ciepiela zaprosił burmistrzów miast i wójtów gmin, które tworzą szeroko pojętą aglomerację tarnowską. Dyskusja dotyczyła stanu obecnego i perspektyw różnych form aglomeracyjnej współpracy oraz wyzwań, którym podołać można poprzez podejmowanie wspólnych działań.

Zaproszenie Romana Ciepieli na dyskusję w ramach kolejnego Forum Dialogu zaproszenie przyjęli przedstawiciele władz samorządowych: Dąbrowy Tarnowskiej, Lisiej Góry, Wojnicza, Radłowa, Tuchowa, Żabna, Ryglic, Wierzchosławic, Wietrzychowic, Pleśnej, Skrzyszowa, gminy Tarnów i powiatu tarnowskiego. We wprowadzeniu prezydent zaprezentował podstawowe założenia strategii rozwoju Tarnowa do 2030 roku, skupiając się szczególnie na zagadnieniach, które są w obszarze zainteresowania zarówno Tarnowa, jak i okolicznych gmin. Do takich zagadnień zaliczyć należy m.in.: komunikację i drogi (wydłużenie do gmin linii tarnowskiej komunikacji miejskiej, drogę krajową nr 73, planowaną linię kolejową Dąbrowa-Tarnów-Ciężkowice, która być może dotrze do Centralnego Portu Komunikacyjnego), służbę zdrowia (doskwierający brak lekarzy specjalistów), szkolnictwo (ok. 70 proc. młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych Tarnowa nie mieszka w mieście, brak jest koordynacji kształcenia zawodowego w mieście i powiecie), gospodarkę wodno-ściekową i gospodarowanie odpadami, ofertę instytucji kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych i kilka innych.

– Codzienna praktyka w naszej samorządowej pracy pokazuje, że mamy wiele wspólnych spraw i problemów, które możemy rozwiązywać ściśle współpracując ze sobą, w mniej lub bardziej instytucjonalnych formach – podkreślał prezydent Ciepiela. – To rzecz ważna i nie powinniśmy o niej zapominać.

W dyskusji mówiono m.in. o praktycznych aspektach obecnej współpracy, możliwościach jej poszerzenia i nowych wyzwaniach, które stoją przed wszystkimi samorządami. Wśród działań, które „na już” powinny być w szerszym aspekcie koordynowane wymieniano m.in. poprawę jakości powietrza (likwidacja tzw. niskiej emisji), zaopatrzenie w wodę, koordynację i promowanie oferty turystycznej, sprawy rynku pracy i zatrudnienia… Spory nacisk dyskutanci położyli na ochronę danych, których samorządy coraz więcej gromadzą. Początek jest już zrobiony w postaci Centrum Usług Wspólnych, ale tego typu działania wymagają poszerzenia.

Uczestnicy kolejnej edycji Forum Dialogu podkreślali, że tego rodzaju spotkania są bardzo potrzebne, wiele wnoszą, winno ich być więcej, ale bardziej roboczych i na określony temat, również z udziałem zapraszanych specjalistów. W ten sposób m.in. wypracować można wspólne stanowiska w wielu sprawach, które mogą być później prezentowane władzom wojewódzkim i krajowym jako jeden głos.

– Częściej i więcej powinniśmy działać wspólnie również dlatego, że wspólny głos jest lepiej słyszalny przez tych, do których ma dotrzeć – skonkludował Andrzej Mróz, wójt Wierzchosławic.