Andrzej Wyrobiec nowym dyrektorem TOSiR

Prezydent Roman Ciepiela mianował na stanowisko dyrektora Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dotychczasowego wicedyrektora, Andrzeja Wyrobca.

Na zdjęciu od lewej: prezydent Roman Ciepiela, Edward Rusnarczyk, Andrzej Wyrobiec

Sprawujący tę funkcję od 29 lat Edward Rusnarczyk przeszedł na emeryturę. A. Wyrobiec objął funkcję w ramach tzw. awansu wewnętrznego, który coraz częściej jest stosowany w Urzędzie Miasta Tarnowa. Konkursu nie ogłoszono, ponieważ nowy dyrektor we wrześniu ubiegłego roku wygrał konkurs na wicedyrektora TOSiR. A. Wyrobiec postanowił, że nie będzie powoływał nowych zastępców.

Andrzej Wyrobiec ma 55 lat, jest z wyksztalcenia historykiem i dziennikarzem, ukończył też podyplomowe studia z zakresu rachunkowości i finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

W swojej karierze zawodowej był m.in. dyrektorem Studenckiego Centrum Kultury „Pod Jaszczurami” i dyrektorem Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, założył i prowadził firmę specjalizującą się w produkcji widowisk plenerowych, koncertów i dużych imprez masowych, reklamie oraz doradztwie public relations, był radcą Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, zasiadał w Radzie Nadzorczej Radia Kraków SA i Radzie Nadzorczej Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków – Balice, której był wiceprzewodniczącym. Był też prezesem zarządu Parku Śląskiego (w jego skład wchodzi m.in. Stadion Śląski, Planetarium Śląskie, Górnośląski Park Etnograficzny i Śląskie Wesołe Miasteczko).

W latach 2014 2015 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nadzorował Departament Własności Intelektualnej i Mediów oraz Departament Legislacyjny.

 

 

Na zdjęciu od lewej: prezydent Roman Ciepiela, Edward Rusnarczyk, Andrzej Wyrobiec