Antywirusowa profilaktyka

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, na polecenie prezydenta Romana Ciepieli Wydział Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Miasta Tarnowa ponownie przypomniał wszystkim miejskim instytucjom o konieczności podejmowania działań profilaktycznych, poszerzając dotychczasowy zakres o kilka nowych zaleceń.

Wszystkie miejskie instytucje mają obowiązek zapewnienia przy umywalkach i w miejscach ogólnodostępnych podstawowych środków higieny – mydła i środków dezynfekujących do rąk , należy też rozszerzyć utrzymanie czystości w pomieszczeniach poprzez stosowanie przy sprzątaniu, które powinno odbywać się z większą częstotliwością, substancji odkażających. Chodzi o dezynfekowania nie tylko sanitariatów, ale również dostępnych w publicznych miejscach barierek, poręczy i klamek drzwiowych. Dezynfekowanie należy rozszerzyć o wszelkie rodzaje kiosków informacyjnych, parkometrów i biletomatów, a zająć się tym mają miejskie instytucje je obsługujące.

Do szkół, przedszkoli i placówek oświatowych mają trafić duże partie dostarczonego przez władze centralne płynu dezynfekcyjnego do rąk, konieczne będzie tylko zakupienie odpowiednich dozowników. Rekomendowane jest umieszczenie dozowników w widocznym i powszechnie dostępnym miejscu, aby każdy mógł skorzystać.

Przypomnieć trzeba, iż już tydzień temu (3 marca) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne wprowadziło codzienną dezynfekcję autobusów - dezynfekowane są wszystkie uchwyty i poręcze, a także kasowniki.

Prezydent Roman Ciepiela wydał polecenie uruchomienia pieniędzy z rezerwy budżetowej w wysokości 1,9 mln zł, więc wszystkie miejskie instytucje nie muszą stosować wynikających z ich budżetów ograniczeń dotyczących zakupu środków dezynfekcyjnych i higienicznych.

Wszyscy pracownicy miejskich instytucji powinni być przeszkoleni w zakresie zachowania i sposobów postępowania w obecnej sytuacji epidemiologicznej, stosowania podstawowych środków ochronnych, znajomości instrukcji Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wydział Bezpieczeństwa Publicznego UMT zaleca rozważenie ograniczenia organizacji wydarzeń, w których udział bierze duża liczba uczestników.