Arena Jaskółka wraca do pierwotnej funkcji

Masowy Punkt Szczepień w Arenie Jaskółka Tarnów kończy swoją działalność. Od sierpnia na teren Areny Jaskółka Tarnów wejdzie firma Budimex S.A. która będzie przywracać miejsce do stanu pierwotnego. 

Arena Jaskółka Tarnów

Podpisany aneks do umowy zakłada zakończenie prac przywracających do pierwotnego stanu do końca sierpnia. – Mamy nadzieję, że uda się w terminie 30 dni wszystko przywrócić do początkowego stanu i gdy sytuacja epidemiczna na to pozwoli Arena Jaskółka Tarnów wróci do swojej pierwotnej działalności – informuje dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Arkadiusz Marszałek. 

Ostatnie szczepienia w Masowym Punkcie Szczepień odbędą się dzisiaj, 30 lipca, i w sobotę 31 lipca. 

(mt)