Autobusy MPK wrócą do gmin? - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Autobusy MPK wrócą do gmin?

Zakończyły się rozmowy prezydenta Tarnowa z wójtami gmin Pleśna i Tarnów, dotyczące powrotu do tych gmin autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. – Nic nie stoi na przeszkodzie, aby rady gmin potwierdziły wolę przystąpienia do takiego porozumienia – mówi prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela.

Autobus MPK w Tarnowie

Byłby to pierwszy krok w stronę zawarcia umowy w sprawie wykonywania przez MPK usług komunikacyjnych. Umowa taka mogłaby wejść w życie już od 1 września. Aby tak się stało, niezbędne jest podjęcie przez rady gmin odpowiednich uchwał do końca lipca.

Jak podkreślił prezydent Roman Ciepiela, warunki ustalone zostały bardzo precyzyjnie. Dotyczą one liczby kilometrów, wykonywanych przez MPK na terenie gmin oraz stawki za kilometr. Została ona ustalona na poziomie 9.86 zł, takim samym jak za przewozy na terenie Tarnowa. Obowiązywałaby do końca roku, jej wysokość za następne lata byłaby natomiast uzgadniana do 15 października. Przy wzrastających cenach paliwa i rosnącej inflacji, stawka za kilometr, która miałaby obowiązywać od stycznia 2023 r. musiałaby zostać zweryfikowana w oparciu o sytuację na rynku paliw.

Warto dodać, że w przypadku wejścia w życie porozumienia, gminy będą miały w rachunkach odjęte około 14 proc. z tytułu wpływów za bilety, które będą wpływały do Zarządu Dróg i Komunikacji. Jednostkowa kwota za kilometr wyniosłaby więc 8.51 zł za kilometr. Technicznego ustalenia będą wymagały rozkłady jazdy, ale według słów prezydenta, wydaje się, że możliwe jest utrzymanie tej samej częstotliwości kursów i podobnych godzin ich wykonywania.

- Uważam, że powinno dojść do tego porozumienia i to z wielu powodów. Po pierwsze, chcemy stworzyć spójny system aglomeracyjnej komunikacji. Z punktu widzenia pasażera jest rzeczą lepszą jeśli wsiada do autobusu jednego przewoźnika. Może zmieniać linie, ale opłatę wnosi raz. Obecnie musi się przesiadać do różnych przewoźników i nie jest to sytuacja komfortowa. Druga rzecz to jest potencjał MPK. Jest on o wiele większy niż możliwość organizacji usług tylko dla miasta i wykorzystanie go dla aglomeracji jest czymś absolutnie oczywistym – twierdzi Roman Ciepiela.

(sm)


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski