Bieżąca sytuacja epidemiczna w Tarnowie

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Tarnowie, od początku epidemii wśród mieszkańców miasta stwierdzono 706 przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych, 231 chorych wyzdrowiało. Obecnie w mieście zdiagnozowanych jest 460 osób z SARS-CoV-2. Według stanu na 27 października na kwarantannie przebywają 1002 osoby.

Od soboty 24 października w całej Polsce obowiązuje czerwona strefa. Poniżej prezentujemy zasady i obostrzenia. Publikujemy również dane teleadresowe punktów pobierania wymazów i wykaz przychodni podstawowej opieki zdrowotnej.

epidemia koronawirusa

Izolacja domowa osób u których rozpoznano zakażenie wirusem SARS-CoV-2 oraz kwarantanna osób, które mogły być narażone na zakażenie

Osoby skierowane do izolacji w warunkach domowych z rozpoznaniem zakażenia otrzymają na numer telefonu wiadomość tekstową o konieczności skontaktowania się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz POZ udzieli informacji o czasie trwania izolacji domowej. SMS z wiadomością powinien nadejść najpóźniej w siódmej dobie odbywania izolacji domowej. 

Osoby będące na kwarantannie obowiązkowej bez objawów COVID-19, zakończą ją po 10 dniach lub wcześniej, o ile zdecyduje tak inspektor sanitarny.

W przypadku pacjenta, nie wykazującego objawów klinicznych choroby COVID-19, przebywającego w izolacji, jej zakończenie nastąpi po 10 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Okres trwania izolacji może jednakże zostać przedłużony przez lekarza POZ, który udzielił teleporady lub porady w warunkach domowych nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji. 

Dla osób z objawami klinicznymi przebywających w izolacji w warunkach domowych  zakończenie izolacji nastąpi po 3 dniach bez gorączki oraz bez objawów infekcji ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów. Również w tym przypadku lekarz POZ, który udzielił teleporady lub porady w warunkach domowych nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji, może przedłużyć okres jej trwania. 

Okres trwania obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej  wynosi 10 dni licząc od dnia następnego po przekroczeniu granicy.

Przytoczone wyżej zasady wprowadzone zostały przez Ministra Zdrowia i obowiązują od 2 września 2020 r.

 

Czerwona strefa w całej Polsce. Obowiązujące zasady i obostrzenia

 

Od soboty 24 października w całej Polsce obowiązuje czerwona strefa. Poniżej prezentujemy zasady i obostrzenia. Publikujemy również dane teleadresowe punktów pobierania wymazów i wykaz przychodni podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Transport zbiorowy

W pojazdach transportu publicznego w strefie czerwonej zajęte może być 50 proc, miejsc siedzących albo 30 proc. wszystkich miejsc siedzących i stojących, określonych w dokumentacji technicznej danego pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu niezajętych co najmniej 50 proc. miejsc siedzących. Pasażerowie muszą mieć zakryte usta i nos.

Sklepy i handel

Ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych - w sklepach o powierzchni do 100 m2 - 5 osób na kasę, w sklepach o powierzchni powyżej 100 m2 - 1 osoba na 15 m2. Zakupy można robić wyłącznie w maseczce, istnieje również obowiązek stosowania środków do dezynfekcji rąk lub założenia rękawiczek ochronnych. W godzinach 10 – 12 obowiązują godziny dla seniorów (60+).

Edukacja

W szkołach wyższych, ponadpodstawowych oraz podstawowych - klasy IV-VIII - obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych). W godzinach od 8 do 16 dzieci i młodzież do 16. roku życia mogą przebywać na zewnątrz i przemieszczać się tylko pod opieką osób dorosłych.

Wydarzenia kulturalne

W strefie czerwonej w wydarzeniach kulturalnych może być zajętych maksymalnie 25 proc. miejsc przeznaczonych dla publiczności. Widzowie muszą mieć zasłonięte usta i nos i siedzieć w odstępie co najmniej 1,5 m.

Kina

Kina w czerwonej strefie mogą działać, może być zajętych maksymalnie 25 proc. miejsc przeznaczonych dla publiczności. Widzowie muszą mieć zasłonięte usta i nos i siedzieć w odstępie co najmniej 1,5 m.

Wydarzenia sportowe

Wydarzenia sportowe w czerwonej strefie - zarówno te, które odbywają się na stadionach i boiskach (np. mecze piłki nożnej), jak i na polach golfowych, torach wyścigowych, na basenach, klubach fitness czy kortach tenisowych mogą odbywać się wyłącznie bez udziału publiczności.

Kawiarnie i restauracje

Od 24 października, przez dwa tygodnie, wszystkie restauracje, puby i kawiarnie mogą jedynie sprzedawać produkty na wynos.

Kościoły

Podczas mszy i uroczystości religijnych obowiązuje limit - nie więcej niż 1 osoba na 7 metrów kw. Uczestnicy muszą mieć zakryte usta i nos. (z wyjątkiem osób sprawujących kult).

Aquaparki i baseny, siłownie i kluby fitness

Obowiązuje zakaz działania aquaparków, basenów, siłowni, klubów i centrów fitness.

Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu

Podobnie jak w innych strefach, w salonach fryzjerskich, kosmetycznych i tatuażu  w lokalu może przebywać wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun. W trakcie zabiegu obsługa i klient muszą mieć zasłonięte usta i nos.

Parki rozrywki lub parki rekreacyjne

W strefie czerwonej obowiązuje całkowity zakaz działalności obiektów takich jak wesołe miasteczko, park rozrywki lub park rekreacyjny - nie ma przy tym znaczenia wielkość obiektu.

Zgromadzenia

Wprowadza się zakaz aktywności podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych) powyżej pięciu osób w jednej grupie. Nie dotyczy to osób ze wspólnego gospodarstwa domowego. Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych.

Wesela i inne uroczystości rodzinne

Od 19 października obowiązuje zakaz organizowania wesel i innych uroczystości rodzinnych.

Maseczki

W strefie czerwonej maski obowiązują wszędzie w przestrzeni publicznej - zarówno w środkach publicznego transportu zbiorowego, jak i w sklepach, obiektach usługowych, zakładach pracy, a także na świeżym powietrzu.

Organizacja kongresów i targów

W czerwonej strefie zakazana jest organizacja kongresów i targów niezależnie od tego, czy są one organizowane na świeżym powietrzu, czy w obiekcie targowo-kongresowym (czyli w przestrzeni zamkniętej).

-----------------------------------------------------------------------

Punkty, gdzie można dokonać pobrania wymazu i zrobić test

W Małopolsce działają 33 punkty, gdzie mogą się udać do pobrania wymazu osoby, które otrzymały zlecenie wykonania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Test taki mogą wykonać osoby, które wyjeżdżają do sanatorium (nie wcześniej niż sześć dni przed terminem rozpoczęcia leczenia), które uzyskały elektroniczne zlecenie wykonania testów w związku z podejrzeniem zarażania koronawirusem , skierowane na test przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 

 

Aktualny wykaz wszystkich punktów wymazowych w województwie małopolskim znajduje się na stronie internetowej Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia https://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/aktualnosci/punkty-wymazowe-dla-osob-ktore-musza-wykonac-test-w-kierunku-covid-19,383.html

Korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej Tarnowie

Placówki służby zdrowia przyjmują pacjentów, jednak w dalszym ciągu należy stosować się do zasad, związanych z epidemią. W trosce o bezpieczeństwo pacjentów - sposób realizacji wizytw podmiotach leczniczych świadczących usługi zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, odbywają się głównie w ramach teleporady. Tym samym rejestracja do przychodni realizowana jest wyłącznie droga telefoniczną lub drogą elektroniczną (e-mailową). Zarejestrowany pacjent może skorzystać z teleporady, natomiast konieczne wizyty w przychodni mogą odbyć się tylko po telefonicznym uzgodnieniu z lekarzem i ustaleniu godziny wizyty pacjenta w przychodni. Drogą teleporady można również uzyskać receptę na leki lub zwolnienie lekarskie z pracy.  W załączeniu wykaz podmiotów leczniczych, udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.