CUS przyjmuje wnioski o kolejne dopłaty do źródeł ciepła - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

CUS przyjmuje wnioski o kolejne dopłaty do źródeł ciepła

W Centrum Usług Społecznych w Tarnowie (ul. Brodzińskiego 14) przyjmowane są od mieszkańców Tarnowa wnioski o kolejne dopłaty do źródeł ciepła. Dają one możliwość dofinansowania zakupu: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy, gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego.

Pieniądze

Dodatki wypłacane są na podstawie umowy z 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych wynoszą:

- 3000 złotych - w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy;

- 1000 złotych – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilany drewnem kawałkowym;

- 500 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę propanu i butanu). Możliwość uzyskania dodatku obejmuje jedynie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z butli gazowej;

- 2000 złotych – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Dodatki przysługują pod warunkiem, że dane źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, a gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła. W przypadku gdy pod jednym adresem funkcjonuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, dodatek przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyć należy do środy, 30 listopada. Najlepiej zrobić to drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP na adres Centrum Usług Społecznych w Tarnowie - /mopstar/skrytka. Dokładna instrukcja przesyłania korespondencji drogą elektroniczną znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Społecznych w Tarnowie w zakładce - Elektroniczna Skrzynka Podawcza – instrukcja. Dodatki wypłacone zostaną – na wskazany rachunek bankowy – w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

(sm)


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski