Co na obchody zbliżającego się 700-lecia lokacji Tarnowa? - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Co na obchody zbliżającego się 700-lecia lokacji Tarnowa?

Przy okazji przypadającej dzisiaj rocznicy lokacji Tarnowa prezydent Roman Ciepiela złożył tarnowianom życzenia, zasugerował również, iż warto już rozpocząć działania związane z przypadającymi za siedem lat okrągłymi, siedemsetnymi „urodzinami” miasta.

Pomnik króla Władysława Łokietka

- Dzisiaj, 7 marca, z okazji rocznicy otrzymania przez Spycymira Leliwitę od króla Władysława Łokietka dokumentu pozwalającemu na lokowanie miasta, składam tarnowianom najlepsze życzenia: aby w żyło im się w naszym mieście wygodnie i bezpiecznie, aby byli dumni z historii Tarnowa, który wieloma ważnymi wydarzeniami zapisał się w dziejach Rzeczpospolitej, ale również, aby byli dumni z piękna i rozwoju naszego miasta dzisiaj – mówi prezydent Roman Ciepiela.

Prezydent w gronie współpracowników rozmawiał dzisiaj również na temat przypadającej za siedem lat okrągłej, siedemsetnej rocznicy lokacji miasta i odpowiedniego jej uczczenia. – Może się wydawać, że te siedem lat to dużo, ale czas szybko leci, więc warto już rozpocząć planowanie – podkreśla prezydent. – I nie chodzi tutaj tylko o same obchody i uroczystości za siedem lat, ale różnego typu wcześniejsze działania, które pozwolą nam uzmysłowić sobie znaczenie naszego miasta na przestrzeni dziejów, przywrócenie naszej zbiorowej pamięci ważnych wydarzeń z historii, pokazanie, jak dzisiaj można czerpać z nich inspiracje, odnosić je do współczesności i planów na przyszłość.

Zdaniem prezydenta można pokusić się o skoordynowane działania edukacyjne w szkołach pokazujące dzieje Tarnowa, organizowanie sympozjów i sesji, naukowych na ten temat, prezentowanie osiągnięć Tarnowa jako miejsca ważnego dla rozwoju nauki i kultury, choćby przez pryzmat wielkich postaci, które patronują poszczególnym działom tarnowskiego Pasażu Odkryć. Kolejnym pomysłem jest drugie wydanie „Encyklopedii Tarnowa”, która po raz pierwszy ukazała się drukiem w 2010 roku, na 680. rocznicę lokacji miasta. – Reedycja „Encyklopedii Tarnowa” powinna być poprawiona, poszerzona o nowe hasła, ale również dostosowana do wymogów współczesności, czyli wydana nie tylko drukiem, ale również jako aplikacja na smartfony, tablety i czytniki e-booków z wieloma multimediami, a także w formie stałego serwisu internetowego, takiej Tarnopedii, która mogłaby być „żywym” wydawnictwem, czyli ciągle rozwijanym i uzupełnianym o zapisy związane z najważniejszymi wydarzeniami z życia miasta – snuje plany Roman Ciepiela.

W ciągu najbliższych miesięcy prezydent chce zwrócić się do różnych środowisk w mieście o wskazanie osób, które mogłyby zasiąść w honorowym komitecie obchodów siedemsetnej rocznicy lokacji, powołana zostanie też węższa grupa robocza, która zajęłaby się planowaniem i realizacją konkretnych działań związanych z rocznicą.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski