Co zrobić z choinką?

Wzorem lat ubiegłych również w tym roku tarnowianie mogą pozbyć się choinek podczas dodatkowej zbiórki odpadów zielonych w styczniu. Jeżeli ktoś miał żywe drzewko w doniczce można je do przekazać do posadzenia.

Odbiór odpadów zielonych kończy się w Tarnowie w listopadzie, ale od kilku lat jest prowadzony również w styczniu, aby tarnowianie mogli pozbyć się choinek. Tegoroczny terminarz odbiorów odpadów zielonych jest już dostępny dla poszczególnych ulic pod internetowym adresem odpady.tarnow.pl. W przypadku mieszkańców bloków choinki można w odpowiednich terminach wystawiać przy wiatach na pojemniki z odpadami, w przypadku domów jednorodzinnych przy pojemnikach. Odebrane przez miejskie służby choinki trafią do kompostowni – są rozdrabniane w specjalnym urządzeniu, później miesza się je z trawą i liśćmi, kompostuje przez kilka miesięcy i powstaje naturalny nawóz przeznaczony na sprzedaż.

Choinki można się również pozbyć poza terminami styczniowej zbiórki odpadów zielonych - odbierane są bezpłatnie w dwóch Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: (PSZOK) przy ulicy Kąpielowej 4b i Komunalnej 31.

Jeżeli ktoś świętował przy żywej choince w doniczce – a takiemu zwyczajowi hołduje coraz więcej osób - można je przywozić do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych przy ul. Komunalnej 31. Gdy pozwolą na to temperatury drzewka zostaną posadzone do ziemi. Zbiórkę drzewek w doniczkach prowadzi również Rada Osiedla Starówka, której działacze tworzą tarnowski lasek bożonarodzeniowy.

Choinkę z doniczki można również posadzić osobiście. Wyznaczone są do tego dwa miejsca w mieście: jedno w rejonie ulicy Wojska Polskiego, koło parku Westerplatte, drugie wzdłuż ulicy Wołodyjowskiego w Mościcach.