Czym jest PONON?

W tym roku miasto przeznaczy niemal 900 tys. zł na prowadzenie PONON, czyli Punktu Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi przy ul. Tuchowskiej. W ubiegłym roku opieką objęto prawie 2400 osób.

PONON prowadzi Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej. Specjaliści sprawują opiekę nad osobami nietrzeźwymi, które zostały dowiezione do punktu z terenu Tarnowa. Pracownicy są w gotowości do przyjęcia 10 osób nietrzeźwych. Punkt ten działa całodobowo przez wszystkie dni tygodnia. W przypadku ekstremalnych warunków atmosferycznych – szczególnie w zimie – może zapewnić opiekę dodatkowo czterem osobom dowiezionym do wytrzeźwienia.

W punkcie przy ul. Tuchowskiej 21 dyżurują: lekarz, ratownicy medyczni, psycholog i socjoterapeuta. Ich zadaniem jest: zapewnienie badania każdej osobie nietrzeźwej dowiezionej do punktu, umożliwienie tym osobom wykonania zabiegów higieniczno-sanitarnych, a w koniecznych przypadkach wymianę odzieży. Prowadzona jest też stała obserwacja podstawowych parametrów życiowych osób nietrzeźwych, które przebywają w placówce. Z kolei zadaniem dyżurujących tam psychologa i socjoterapeuty jest zapewnienie systemu opieki profilaktycznej dla przyjętych nietrzeźwych oraz ich rodzin.

(ww)