Debata nad raportem o stanie miasta

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie, która zwołana została na czwartek, 24 czerwca, odbędzie się debata nad przedłożonym przez prezydenta Tarnowa, Romana Ciepielę, Raportem o stanie miasta 2020.

Okładka "Raportu o stanie miasta 2020"

Obejmuje on podsumowanie działalności prezydenta w ubiegłym roku i zawiera m.in. informacje dotyczące stanu realizacji polityk, programów i strategii, realizowanych przez Gminę Miasta Tarnowa, a także sposobu wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską w Tarnowie oraz budżetu obywatelskiego.

W debacie głos zabrać mogą również mieszkańcy Tarnowa. Osoba zainteresowana udziałem w niej, powinna złożyć do przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 mieszkańców naszego miasta. Zgłoszenie, którego wzór dostępny jest poniżej, złożyć należy najpóźniej do środy 23 czerwca (od godz. 7.30 do 15.30) do Kancelarii Rady Miejskiej, ul. Goldhammera 3. Udział w sesji odbywał będzie się w trybie zdalnym.

Treść raportu dostępna jest na stronie internetowej miasta www.tarnow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa w zakładce „Dokumenty wg kategorii”, podzakładka „Raport o stanie miasta” – link: https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1943117,raport-o-stanie-miasta-za-2020-r.html. Zapoznać można się z nim równie – po wcześniejszym telefonicznym umówieniu, tel. 14 68-82-842 – w Kancelarii Rady Miejskiej, ul. Goldhammera 3, pokój 108.

(sm)