Dla kogo i na co fundusze norweskie?

Fundusze norweskie i EOG są coraz częstszą formą dofinansowań, po które sięgają różne, mniejsze miasta z Polski. Tarnów należy do jednych z nich. Czym są fundusze norweskie, dla kogo są przeznaczone, co z tego mamy…?

Co ma wspólnego Norwegia z Tarnowem?

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli w skrócie fundusze norweskie i EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej, która pochodzi z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Finansowy wkład tych krajów, niebędącymi członkami Unii Europejskiej, ma w zmniejszyć nierówności społeczno-ekonomiczne oraz umocnić stosunki z państwami członkowskimi UE z Europy Środkowej i Wschodniej. W zamian za pomoc finansową darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE, mimo że nie są jej członkami. 

W przeszłości Tarnów skorzystał już funduszy norweskich. Miasto kilka lat temu dostało dofinansowanie, w ramach którego wykonano termomodernizację obiektów oświatowych. W sumie w 24 budynkach wykonano różnego rodzaju prace, w tym m.in. docieplenia ścian i dachów czy wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Teraz Tarnów stara się o dofinansowania z funduszy norweskich na dwa różne cele. Pierwszy związany jest z szeroko rozumianą kultura, aktualnie trwa ocena projektu. W jego ramach ma odbyć się rewitalizacja zabytkowego pałacyku przy ul. Gumniskiej w Tarnowie. Mają tam zostać wykonane prace remontowe obiektu i otoczenia, w pałacyku po remoncie ma być zrealizowany program kulturalno-edukacyjny. Obecnie miasto czeka na decyzje komisji konkursowej.

Tarnów stara się również o pieniądze w ramach programu rozwoju lokalnego. Jest to cały pakiet przedsięwzięć, który skierowany jest w części do mieszkańców, w części do samorządów i jednostek samorządowych. Obecnie w trakcie jest drugi etap konkursu, do którego zostało zakwalifikowanych 50 miast z 255 biorących udział. – Mamy nadzieję, że uda nam się przejść do trzeciego etapu. W ramach tych dofinansowań moglibyśmy zrealizować m.in. Centrum Dialogu. Prócz działań dla mieszkańców będziemy mogli przeprowadzić także remonty, np. kamienicy przy Rynku 6 – mówi Rafał Koścień, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta UMT.

mt