Dzisiaj sesja TRANSMISJA

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie, Jakub Kwaśny zwołał na dzisiaj pierwszą część XIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Jej obrady rozpoczną się w Sali Lustrzanej o godz. 12.30. Druga część odbędzie się w czwartek 27 czerwca.

Podczas dzisiejszej sesji radni debatować będą na temat stanu finansów miasta oraz o „Raporcie o stanie miasta” za rok 2018. W planie obrad jest również podjęcie uchwał w sprawie udzielenia wotum zaufania prezydentowi Tarnowa oraz nieudzieleniu mu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasta Tarnowa za rok 2018.

Program sesji przewiduje ponadto podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Tarnowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018 oraz zmianę dwóch uchwał: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2019-2038 i budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019. Radni przyjmą również informację na temat działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie.

Mieszkańcy Tarnowa mogą uczestniczyć w sesji rady, która ma publiczny charakter. Link do kanału, na którym dostępne są transmisje znajduje się TUTAJ.

Proponowany porządek obrad znaleźć można pod adresem: http://tarnow.esesja.pl/.

(sm)