Dzisiaj sesja TRANSMISJA

Dzisiaj w Sali Lustrzanej odbędzie się druga część, zwołanej przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie, Jakuba Kwaśnego, XVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Początek obrad o godz. 9.30.

Podczas sesji radni zapoznają się z informacjami o działalności spółek komunalnych w ubiegłym roku oraz w pierwszym półroczu 2019 roku, jak również o stanie środowiska Tarnowa w poprzednim roku. Wysłuchają ponadto sprawozdania z realizacji zadań wykonanych w pierwszych sześciu miesiącach obecnego roku przez organizacje pozarządowe oraz informacji o wykonaniu w tym czasie budżetu Tarnowa i o sytuacji w Tarnowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Plan obrad przewiduje podjęcie szeregu uchwał, m.in. w sprawie nadania nazwy hali sportowo-widowiskowej przy ul. Traugutta, zmiany nazwy placu z Franciszka Morawskiego na Adama Morawskiego, objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków sp. z o.o., przyjęcia „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Tarnowa do 2030 roku”, wyrażenia zgody na bezprzetargowy wynajem lokali dla przedsiębiorców i ustalenia zasad kształtowania czynszu, zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu kompleksu działek stanowiących własność Gminy Miasta Tarnowa zabudowanych halą sportową przy ul. Wojska Polskiego czy ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych i rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Poruszana będzie również kwestia zmiany uchwał w sprawie: nadania statutu Specjalistycznemu Szpitalowi im. Edwarda Szczeklika oraz utworzenia Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” i nadania mu statutu.

Mieszkańcy Tarnowa mogą uczestniczyć w sesji rady, która ma publiczny charakter. Link do kanału, na którym dostępne są transmisje znajduje się TUTAJ.

Proponowany porządek obrad znaleźć można pod adresem: http://tarnow.esesja.pl/.

(sm)