Dzisiaj sesja TRANSMISJA

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie, Jakub Kwaśny zwołał na dzisiaj XXV zwyczajną sesję Rady Miejskiej. Jej obrady rozpoczną się w Sali Lustrzanej o godz. 10.

Jednym z najważniejszych punktów dzisiejszej sesji ma być podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty, zwolnień z niej i stawek opłaty za pojemniki oraz określenia zasad ustalania ilości zużytej wody na potrzeby ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Radni dyskutować będą także nad zmianą uchwały ustalającej wysokość opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa.

Wysłuchają ponadto informacji na temat przygotowań do opracowania Strategii Rozwoju Miasta na lata 2021-2030 oraz proponowanych i planowanych zmian w komunikacji miejskiej. W planach sesji jest także przyjęcie regulaminów: utrzymania czystości i porządku oraz dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Tarnowa, jak również wyrażenie zgody na przekazanie prowadzenia Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego.

W programie sesji znalazły się również: nadanie nieruchomości położonej u zbiegu ulic Krakowskiej i Kościuszki nazwy skwer płk. Jerzego Pertkiewicza, uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Lotniczej, Modelarskiej oraz al. Tarnowskich i drogi krajowej nr 94, powołanie Konwentu Odznaki Honorowej Gminy Miasta Tarnowa, zmiany uchwał w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Tarnowa i statutów osiedli Gmin Miasta Tarnowa, a także podziału osiedla Rzędzin i utworzenia jednostki pomocniczej pod nazwą Osiedle nr 16 Zielone.

Jeżeli radni wyrażą na to zgodę, program dzisiejszej sesji poszerzony zostanie o sześć punktów. Dotyczyć będą one zmiany uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2037 i uchwały budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020, udzielenia pomocy finansowej województwu małopolskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przedsięwzięć kulturalnych oraz wsparcie zakupu wyposażenia, przystąpienia Tarnowa do stowarzyszenia „Samorządy dla Żużla”, nadania rondu u zbiegu ulic Klikowskiej, Elektrycznej i ks. prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego nazwy „Rondo Prezydenta Lecha Kaczyńskiego” oraz wyrażenia zgody na posadowienie „Kamienia upamiętniającego wizytę apostolską świętego Jana Pawła II po Ziemi Tarnowskiej”.

Przed rozpoczęciem obrad nastąpi dokończenie XXIV sesji Rady Miejskiej. Początek o godz. 9.30.

Mieszkańcy Tarnowa mogą uczestniczyć w sesji rady, która ma publiczny charakter. Link do transmisji znajduje się TUTAJ.

Proponowany porządek obrad dostępny jest pod adresem: http://tarnow.esesja.pl/.

(sm)