Dzisiaj sesja TRANSMISJA

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie, Jakub Kwaśny zwołał na dzisiaj XXXV nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej. Odbędzie się ona w trybie zdalnym (wideokonferencja), a jej obrady rozpoczną się o godz. 10.

Sala Lustrzana, w której w normalnych warunkach odbywają się sesje Rady Miejskiej w Tarnowie

Program dzisiejszych obrad przewiduje m.in. podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miasta Tarnowa (o wartości 12 milionów złotych) oraz zasad ich zbywania, nabycia i wykupu przez prezydenta Tarnowa.

Radni ustalić mają także – poprzez podjęcie uchwały – zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Tarnowa na dofinansowanie kosztów inwestycji mającej na celu gromadzenie wód opadowych i roztopowych.

Podczas sesji podjęte również mają być uchwały dotyczące zmiany dwóch uchwał: w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2020-2037 oraz budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020.

Jeżeli taka będzie decyzja radnych, porządek obrad poszerzony zostanie ponadto o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Tarnowskiemu zadania zarządcy drogi, w tym w zakresie pełnienia funkcji inwestora na odcinku drogi powiatowej 1346K. W związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na remont mostu na Dunajcu w Ostrowie, Zarząd Powiatu Tarnowskiego zwrócił się do Gminy Miasta Tarnowa z propozycją zawarcia porozumienia. Most podzielony jest granicą administracyjną powiatu i miasta na prawach powiatu, w związku z czym konieczne jest ustanowienie jednego zarządcy, który zrealizuje remont ze środków własnych i zewnętrznych.

Proponowany porządek obrad dostępny jest pod adresem: www.tarnow.e-sesja.pl.

Sesja przeprowadzona będzie przy użyciu aplikacji eSesja oraz aplikacji do wideokonferencji. Jej obrady transmitowane będą na stronie internetowej www.tarnow.esesja.pl.

(sm)