Dzisiaj sesje TRANSMISJA

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie, Jakub Kwaśny zwołał na dzisiaj dwie sesje Rady Miejskiej. Najpierw – od godz. 11 - w Sali Lustrzanej dokończone zostaną obrady XIII sesji zwyczajnej. O godz. 13 rozpocznie się tam natomiast XIV sesja nadzwyczajna.

Porządek obrad trzynastej sesji przewiduje m.in. debatę na temat stanu finansów miasta (informacja na temat audytu) oraz przekazanie marszałkowi województwa małopolskiego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miasta Tarnowa zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Radni dyskutować będą podczas niej także nad ustaleniem strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tarnowie oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania, jak również nad ustaleniem cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.

Program sesji nadzwyczajnej przewiduje natomiast podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019.

Mieszkańcy Tarnowa mogą uczestniczyć w sesjach rady, które mają publiczny charakter. Link do kanału, na którym dostępne są transmisje znajduje się TUTAJ.

Proponowany porządek obrad obu sesji znaleźć można pod adresem: http://tarnow.esesja.pl/.

(sm)