Egida tarnowska, czyli chronimy ludzi i firmy - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Egida tarnowska, czyli chronimy ludzi i firmy

Z inicjatywy prezydenta Tarnowa powstał program, który nazwany został „Egida tarnowska", a jest zbiorem kompleksowych działań miasta mających służyć ochronie tarnowian i tarnowskich przedsiębiorców przed skutkami epidemii. Program jest ciągle uzupełniany i rozwijany.

Program „Egida tarnowska” zawiera zarówno zestawianie działań podejmowanych przez miasto od początku trwania stanu epidemii, jak i nowe koncepcje oraz plany dotyczące możliwej pomocy dla tarnowian i tarnowskich przedsiębiorców.

Program został w czwartek 2 kwietnia szczegółowo omówiony podczas spotkania prezydenta Romana Ciepieli z przewodniczącymi klubów radnych tarnowskiej Rady Miejskiej, pojawiły się nowe pomysły i sugestie, będzie on nadal rozwijany i uzupełniany przez radnych oraz inne środowiska naszego miasta.

Jest już pierwszy praktyczny efekt programu – z datą 2 kwietnia opublikowane zostało zarządzenie nr 156/2020 prezydenta w „w sprawie ustalenia zasad wsparcia dla najemców lokali użytkowych i dzierżawców nieruchomości z zasobu Gminy Miasta Tarnowa w związku z ograniczeniami w prowadzeniu działalności wobec wprowadzenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii”. W zarządzeniu zawarte są zasady wsparcia najemców lokali użytkowych i dzierżawców nieruchomości komunalnych poprzez zwolnienie ich z czynszu lub obniżenie czynszu. Zwolnienia i obniżenia czynszów dotyczą tych, którzy od 14 marca zaprzestali działalności, będą możliwe do daty jej wznowienia, nie dłużej jednak niż do dnia odwołania stanu epidemii lub wprowadzenia odpowiednich zmian w przepisach prawnych umożliwiających podjęcie działalności.

Pełna treść zarządzenia dostępna na internetowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Podstawowe zagadnienia programu zostały szeroko omówione przez prezydenta podczas jego kolejnego wystąpienia online z 3 kwietnia. Wystąpienia można posłuchać tutaj.

Każdy z tarnowian może przesłać swój pomysł na uzupełnienie programu, wysyłając maila na adres media@tarnow.pl z tematem „Egida tarnowska”. Apelujemy o przesyłanie pomysłów i sugestii, które służyć będą ochronie i pomocy w tych trudnych czasach, a są realne do wdrożenia i możliwe do realizacji przez miejski samorząd w obecnych uwarunkowaniach formalno-prawnych.

„Egida tarnowska" w formie pliku PDF jest do pobrania przy pomocy linku poniżej. Pamiętać należy, iż jest to program ciągle budowany, uzupełniany i zmieniający się, więc kolejne jego wersje opatrzone będą datami.

„Egida tarnowska” do pobrania


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski