Ekologiczna przyszłość dla miasta

W piątek 29 listopada w Sali Lustrzanej odbyło się trzecie już spotkanie w ramach Forum Dialogu – Tarnów 2030. Tym razem zaproszeni goście dyskutowali o ekologicznej przyszłości Tarnowa. W spotkaniu udział wzięli tarnowscy radni, działacze ekologiczni, przedstawiciele spółek miejskich, Grupy Azoty, policji, straży miejskiej i straży pożarnej.

W pierwszej część spotkania prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Krzysztof Rodak, zaprezentował służące szeroko pojętej ekologii, rozwiązania informatyczne opracowane i wdrożone przez firmę. To Geoportal Tarnowska Strefa Ciepła, w ramach którego możemy skorzystać z dwóch, a docelowo trzech internetowych serwisów. Dzięki pierwszemu z tych serwisów tarnowianie uzyskają możliwość dokładnego zapoznania się z efektywnością energetyczną wszystkich budynków mieszkalnych i części użytkowych w mieście, otrzymując bardzo dokładne dane i analizy. Druga funkcjonalność to sprawdzenie, które budynki mogą zostać przyłączone do miejskiej sieci MPEC „od ręki” i bez żadnych nakładów finansowych i na jakich warunkach. Właściciele i administratorzy będą mogli od razu pobrać odpowiednie wnioski do wypełnienia i złożenia. Każda nieruchomość w mieście ma przyporządkowany określony status: czy już korzysta z miejskiego ciepła, czy jest w rejonie, w którym z tego ciepła może skorzystać od razu, pozbywając się starych źródeł, w jakim czasie będzie to możliwe w związku z rozbudową sieci itp. Planowany wspólnie z miastem trzeci serwis daje możliwość zaznaczania na interaktywnej mapie nieruchomości, z których unosi się przysłowiowy „czarny dym z komina”. Każda informacja będzie szczegółowo weryfikowana i uzupełni miejską bazę źródeł niskiej emisji. Będzie też można właścicielom kopcących nieruchomości przekazać kompleksowe informacje dotyczące możliwości wymiany źródła ciepła na ekologiczne. Prace nad serwisem dobiegają końca.

W dyskusji poruszono kilka tematów, które rzutować będą na ekologiczną przyszłość Tarnowa. To choćby konieczność budowy w mieście spalarni odpadów. Dyskutanci wymieniali uwagi na temat możliwej lokalizacji obiektu, znalezienia alternatyw dla obecnie planowanej lokalizacji na Piaskówce, o co apelował radny Marek Ciesielczyk, bezpieczeństwa dla środowiska, konieczności ścisłej kontroli. Prezes K. Rodak podkreślił, iż tego rodzaju spalarnie są całkowicie bezpieczne jako przykład podając obiekt w Wiedniu, który działa w centrum miasta.

Reprezentujący tarnowską organizację Grupa Zdrowego Oddychania i Polskie Towarzystwo Ekologiczne Krzysztof Woźniak zwrócił uwagę, iż w dyskusji o ekologicznej przyszłości Tarnowa nie można zapomnieć o „zanieczyszczeniach 5G”, czyli podnoszonych przez ekologów zagrożeniach płynących z nowej technologii transmisji danych. Skrytykował też ostatnią „antysmogową” uchwałę tarnowskich radnych podkreślając, iż eliminuje ona paliwa odnawialne, choćby drewno i propaguje jako paliwo gaz, od którego powoli odchodzi już w Europie wiele krajów ponieważ pozostałości jego spalania również zanieczyszczają powietrze. Ekolog zaapelował również o baczne przyjrzenie się systemom wentylacji w szkołach i modernizacji, ponieważ jego zdaniem „uczniowie się duszą”.

Artur Kopeć, członek zarządu Grupy Azoty poinformował m.in. zebranych, iż firma również przygotowuje strategię ekologiczną na lata 2020-30, znajdzie się w niej m.in. modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków, więcej odpadów w obiegu zamkniętym, zmniejszenie emisji związków siarki i pyłów, a w perspektywie przejście z węgla na gaz ziemny.

Radny Mirosław Biedroń podzielił się koncepcją budowy pod Górą Św. Marcina „zielonego osiedla”, mówił też o konieczności wprowadzenia programu edukowania mieszkańców na temat prawidłowego spalania opału w piecach. Kolejnym strategicznym postulatem radnego był rozwój sieci rowerowej w mieście – zarówno rozbudowa ścieżek rowerowych, wypożyczalni rowerów, jak i wprowadzenie na miejskich ulicach tzw. kontraruchu dla rowerzystów.

Forum Dialogu – Tarnów 2030 to inicjatywa prezydenta Romana Ciepieli, doradcza i dyskusyjna platforma skupiająca tarnowskich radnych oraz osoby z różnych środowisk miasta, które w radzie nie są reprezentowane. Dotychczas podczas dwóch spotkań forum dyskutowano na temat listy 53 tarnowskich propozycji do Banku Projektów Ponadlokalnych prowadzonego przez Województwo Małopolskie oraz o perspektywach rozwojowych tarnowskiej kultury.

IK