Elektrociepłownia MPEC coraz bardziej ekologiczna - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Elektrociepłownia MPEC coraz bardziej ekologiczna

Tarnowskie MPEC realizuje program modernizacji Elektrociepłowni „Piaskówka”, którego efektem ma być do dostosowania źródeł wytwarzania ciepła do wymagań ochrony środowiska w zakresie emisji przemysłowych i poprawy standardów bezpieczeństwa ekologicznego wszystkich procesów.

Elektrociepłownia MPEC

W ramach programu w latach 2021-2023 zrealizowano następujące zadania: kocioł węglowy K-1 zmodernizowano na kocioł opalany gazem ziemnym, powstała też nowoczesna stacja redukcyjna gazu, a dla kotła węglowego K-3 wybudowano nowoczesną instalację odpylania spalin. Inwestycje zostały dofinansowane w formie pozyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej łączną kwotą 10 mln zł. 

W 2022 r. wyłączono z eksploatacji kocioł węglowy K-2, więc od 1 stycznia 2023 r. w elektrociepłowni pracuje już tylko jeden kocioł węglowy K-3 (do 2021 r. funkcjonowały trzy kotły węglowe). Zwiększono też zakup ciepła z Grupy Azoty do 30 MW.

W 2023 r. wybudowano instalację odsiarczania spalin na kotle węglowym K-3, a inwestycję sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Koszt wyniósł 4 159 860 zł, w tym preferencyjna pożyczka to 3 382 000 zł.

Dzięki programowi modernizacji w latach 2021-2023 miejska spółka osiągnęła imponujące efekty ekologiczne: ograniczono emisję pyłów o 95 %, zużycia węgla spadło o 36 %, emisja dwutlenku siarki zmniejszyła się o 49 %, emisja dwutlenku węgla o 28 %, tlenków azotu o 19 %.

MPEC przygotowuje obecnie kolejne inwestycje, które jeszcze bardziej ograniczą oddziaływania źródeł produkcji ciepła na środowisko. Jest to m.in. budowa modułu silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii - elektrycznej i ciepła. W grudniu ub.r. firma wygrała aukcję na tzw. premię kogeneracyjną, uzyskując gwarancję dopłat do wytworzonej w module silników gazowych i sprzedanej energii elektrycznej. Premia wypłacana będzie przez 15 lat od momentu rozpoczęcia eksploatacji instalacji i wyniesie w sumie 132 mln zł.

W planach jest również budowa instalacji kolektorów słonecznych oraz ekologicznej spalarni odpadów, o której szerzej pisaliśmy tutaj.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejCiepłe mieszkanieTarnów.pl miesięcznik miejski