Elektromobilny Tarnów, o Strategii Rozwoju Elektromobilności online

Trwa cykl spotkań online dotyczących konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Tarnowa do roku 2035. Do udziału w internetowych konferencjach, organizowanych przez „Grupa CDE Sp. z o.o.” na zlecenie Urzędu Miasta Tarnowa, zapraszamy zarówno mieszkańców naszego miasta, jak i tarnowskich przedsiębiorców.

Elektromobilność to pojęcie definiowane jako ogół zagadnień dotyczących wykorzystania pojazdów elektrycznych w przemieszczaniu się osób i towarów. Obejmuje w szczególności takie elementy, jak: infrastruktura stacji ładowania, zasięg pojazdów oraz bariery techniczne i finansowe związane z eksploatacją pojazdów.

Strategia Rozwoju Elektromobilności jest natomiast dokumentem programowym, określającym działania, jakie należy podjąć w najbliższych latach, aby wdrożyć i upowszechnić elektromobilność w Tarnowie. Podlega on konsultacjom społecznym i przyjmowany jest uchwałą Rady Miejskiej.  Posiadanie strategii jest warunkiem koniecznym, aby sięgnąć po środki przeznaczone w budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027 na ochronę środowiska i poprawę jakości powietrza. Działania przewidziane w strategii obejmują m.in. upowszechnianie wiedzy o elektromobilności, wspieranie powstawania stacji ładowania pojazdów elektrycznych i punktów ładowania przy budynkach użyteczności publicznej, powstawanie aplikacji mobilnych zintegrowanych z punktami ładowania, zakup zeroemisyjnych autobusów, śmieciarek oraz zamiatarek, modernizację infrastruktury komunikacyjnej, takiej jak fotowoltaiczne wiaty przystankowe czy ścieżki rowerowe, oraz rozwój niesamochodowych form przemieszczania się po mieście – rowerów, hulajnóg, rowerów elektrycznych.

Podczas internetowych spotkań, odbywających się na facebookowym profilu „Strategia Elektromobilności dla miasta Tarnowa”, przedstawione zostaną najważniejsze punkty ustawy ze stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zaprezentowane zostaną także korzyści wynikające z posiadania aut elektrycznych. Warto na przykład wiedzieć, że w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców wyznaczona może być strefa czystego transportu, do której wjechać będą mogły jedynie pojazdy elektryczne, napędzane wodorem lub gazem ziemnym. We wszystkich miastach pojazdy elektryczne mogą natomiast być zwolnione z opłat za postój w strefach płatnego parkowania. Podczas webinarów przedsiębiorcy i mieszkańcy zapoznać będą się ponadto mogli z propozycjami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczącymi dofinansowania zakupu pojazdów elektrycznych.

Harmonogram spotkań:

  • poniedziałek (16 listopada), godz. 10.00
  • środa (18 listopada), godz. 17.00
  • piątek (20 listopada), godz. 10.00
  • sobota (21 listopada), godz. 12.00
  • poniedziałek (23 listopada), godz. 17.00

(sm)