Epidemiczne ograniczenia w UMT

Prezydent Tarnowa wydał zarządzenie porządkujące zasady ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Tarnowa oraz rodzaje i formy tych ograniczeń. Jest to związane z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w mieście.

Dowiedz się jak załatwić sprawę zdalnie, pobierz wzory dokumentów - zakładka eUrząd.

Wykaz numerów telefonów kontaktowych i adresów poczty elektronicznej Urzędu Miasta Tarnowa

Do pobrania numery telefonów i adresy poczty elektronicznej do ustalenia terminu wizyty w Urzędzie Miasta Tarnowa

Urząd Miasta Tarnowa

Ograniczenie liczby interesantów

Liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu Urzędu Miasta Tarnowa nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Nie dotyczy to: dzieci do ukończenia 13. roku życia, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie, osoby wymagającej pomocy tłumacza,

Ustal termin wizyty

Wizyta interesanta w Urzędzie Miasta Tarnowa wymaga uprzedniego ustalenia jej terminu telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pracownicy UMT przy wejściach do wszystkich urzędowych budynków dysponować będą listami umówionych osób z terminami wizyt i tylko te osoby w umówionym czasie będą wpuszczane i obsługiwane.

W dniach 29 marca - 9 kwietnia 2021 r. Tarnowskie Centrum Przedsiębiorczości będzie czynne w godzinach 7:30-15:30.Natomiast Strefa Przedsiębiorcy „DESK” będzie zamknięta.

Przed wejściem pomiar temperatury

Interesant nie może przebywać w budynku Urzędu Miasta Tarnowa w przypadku, gdy temperatura jego ciała przekracza 37,5°C stopni Celsjusza. Pomiaru tej temperatury dokonuje się bez stwierdzania tożsamości interesanta, przed jego wejściem do budynku urzędu.

Dezynfekcja rąk i maseczki

Interesanci przebywający w budynkach Urzędu Miasta Tamowa są zobowiązani do dezynfekcji rąk oraz do zakrywania ust i nosa.

Przyjmowanie korespondencji

Przyjmowanie korespondencji w Urzędzie Miasta Tarnowa ogranicza się do:

- dokumentów elektronicznych złożonych za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP;
- dokumentów wniesionych za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem
podpisu kwalifikowanego;
- przesyłek pocztowych doręczonych przez operatora pocztowego;
- pism złożonych z zachowaniem warunków w skrzynce z opisem „Operaty geodezyjne dla Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnowie”, zlokalizowanej w budynku Urzędu Miasta Tamowa przy ul. Nowej 3 - w zakresie spraw dotyczących operatów geodezyjnych dla Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- pism złożony w skrzynce z opisem „Korespondencja zwykła”, zlokalizowanej w budynku Urzędu Miasta Tamowa przy ul. Nowej 4 - w zakresie pozostałych spraw.

Pisma, które nie wymagają potwierdzenia wpływu do urzędu należy umieścić w kopercie bez oznaczania jej w jakikolwiek sposób, kopertę należy umieścić we właściwej skrzynce.

 

Tutaj dostępna jest pełna treść zarządzenia wraz z załącznikami

Lp.Jednostka organizacyjna UrzęduAdres e-mailTelefon

1

Wydział Audytu i Kontroli

umt@umt.tarnow.pl

14 68-82-485

2

Wydział Bezpieczeństwa Publicznego

bezpieczenstwo@umt.tarnow.pl

14 68-82-730

14 68-82-702

3

Wydział Edukacji

w.edukacji@umt.tarnow.pl

14 68-82-464

4

Wydział Komunikacji Społecznej

umt@umt.tarnow.pl

14 68-82-528

14 68-89-094

5

Wydział Kultury

w.kultury@umt.tarnow.pl

14 68-89-095

6

Wydział Rozwoju Miasta

d.slowik@umt.tarnow.pl

r.koscien@umt.tarnow.pl

j.nosek@umt.tarnow.pl

14 68 82 453

14 68 82 598

14 68 82 729

7

Wydział Sportu

m.baran@umt.tarnow.pl

m.kielbasa@umt.tarnow.pl

14 68-82-451

14 68-82-426

8

Urząd Stanu Cywilnego

usc@umt.tarnow.pl

14 68-82-541

14 68-82-546

14 68-82-544

9

Wydział Architektury i Budownictwa

b.kostur@umt.tarnow.pl

k.mozdzierz@umt.tarnow.pl

14 68-82-416

14 68-82-412

10

Wydział Infrastruktury Miejskiej

i.zymula@umt.tarnow.pl

14 68-82-869

11

Wydział Komunikacji

umt@umt.tarnow.pl

14 68-82-519 prawa jazdy

14 68-82-607 transport

14 68-82-524 rejestracja pojazdów

12

Wydział Ochrony Środowiska

umt@umt.tarnow.pl

14 68-82-865

14 68-82-665 ekodoradca

13

Wydział Planowania Przestrzennego

e.strojek@umt.tarnow.pl

m.kawalec@umt.tarnow.pl

14 68-82-404

14 68-82-418

14

Biuro Zamówień Publicznych

a.spodzieja@umt.tarnow.pl

14 68-82-704

14 68-82-705

15

Wydział Geodezji i Nieruchomości

w.geodezji@umt.tarnow.pl

14 68-82-762

16

Wydział Rozwoju Gospodarczego

l.lech@umt.tarnow.pl

b.kuciel@umt.tarnow.pl

p.kowalski@umt.tarnow.pl

wrg@umt.tarnow.pl

14 68-82-802

14 68-82-803

14 68-82-814

14 68-82-820

17

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

p.balchanowska@umt.tarnow.pl

14 68-82-888, 854

18

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

s.borowinska@umt.tarnow.pl

zaneta.sobol@umt.tarnow.pl

w.ziolko@umt.tarnow.pl

14 68-82-530 PFRON

14 68-82-503 Karta Dużej Rodziny

14 68-82-817 ub. zdrowotne

19

Wydział Spraw Obywatelskich

g.zeleznik@umt.tarnow.pl

b.glod@umt.tarnow.pl

e.wawryka@umt.tarnow.pl

14 68-82-600 ewidencja ludności

14 68-82-620 dowody osobiste

14 68-82-850 Rzecznik Konsumentów

20

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

b.bykowski@umt.tarnow.pl

14 68-82-442

21

Wydział Informatyzacji

umt@umt.tarnow.pl

14 68-82-886

14 68-82-819

14 68-82-816

14 68-82-569

22

Wydział Organizacyjny

- Kancelaria Prezydenta

umt@umt.tarnow.pl

14 68-82-446

23

Wydział Organizacyjny

Kancelaria Główna

m.podgorniak@umt.tarnow.pl

14 68-82-501

14 68-82-552

14 68-82-643

24

Kancelaria Rady Miejskiej

umt@umt.tarnow.pl

14 68-82-842

25

Wydział Budżetu Miasta

umt@umt.tarnow.pl

14 68-82-439

26

Wydział Księgowości Miasta

umt@umt.tarnow.pl

14 68-82-806

14 68-82-467

14 68-82-899

27

Wydział Podatków i Windykacji

umt@umt.tarnow.pl

14 68-82-515 podatki

14 68-82-513 podatki

14 68-82-644 odpady opłaty

14 68-82-678 windykacja

28

Wydział Księgowości Urzędu

umt@umt.tarnow.pl

14 68-82-622 (należności z tytułu dzierżawy)

14 68-82-611 (należności za mandaty karne)

29

Wydział Mieszkalnictwa

s.planik@umt.tarnow.pl

m.garwol@umt.tarnow.pl

14 68-82-718