Funkcjonowanie Urzędu w czasie epidemii

Od 16 marca br. Urząd Miasta Tarnowa i instytucje miejskie ograniczają bezpośrednią obsługę interesantów. Wizyty w urzędzie, które nie są teraz konieczne, należy odłożyć na później, gdy wizyta jest konieczna należy umawiać się z wyprzedzeniem telefonicznie.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, prezydent Roman Ciepiela podjął decyzje, aby zastosować nadzwyczajne środki w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa - od 16 marca br. Urząd Miasta Tarnowa oraz miejskie instytucje ograniczają bezpośrednią obsługę interesantów. Będzie można dokonać czynności urzędowych, gdyż urząd pracuje normalnie, jednak należy odłożyć w czasie wizytę w UMT, gdy sprawa nie wymaga natychmiastowego kontaktu z urzędnikiem. W przypadkach niecierpiących zwłoki  wymagany jest kontakt telefoniczny z konkretnym wydziałem lub jednostką i ustalenie terminu wizyty. Bez tego wizyta będzie niemożliwa.

Pracownicy UMT przy wejściach do wszystkich urzędowych budynków dysponować będą listami umówionych osób z terminami wizyt i tylko te osoby w umówionym czasie będą wpuszczane i obsługiwane. 

Posunięcia te służą zachowaniu bezpieczeństwa epidemiologicznego – chodzi o to, aby zminimalizować ryzyko i nie dopuścić do sytuacji, gdy w urzędowych budynkach w jednym czasie gromadzi się dużo klientów. To zagraża zarówno interesantom, jak i urzędnikom.

Można również kontaktować się z Urzędem Miasta Tarnowa za pośrednictwem Internetu, wykorzystując platformę ePUAP (www.epuap.gov.pl) lub mailowo pod adresami podanymi w tabeli poniżej.

Osoby, które chcą dokonać płatności, mogą to zrobić za pomocą przelewów elektronicznych lub we wpłatomatach (działa m.in. wpłatomat przy ul. Nowej 4), bez konieczności wizyty w urzędzie.

- Liczę na to, iż tarnowianie rozumieją, iż wszystkie te posunięcia służą naszemu wspólnemu dobru, aby maksymalnie ograniczyć możliwości rozprzestrzeniania się wirusa – mówi prezydent Roman Ciepiela. – Stosujemy się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, wprowadzamy również własne rozwiązania, aby jak najlepiej służyć mieszkańcom w tym trudnym czasie. W trosce o bezpieczeństwo apeluję również do tarnowian o rezygnację lub ograniczenie wizyt w innych urzędach i korzystanie z komunikacji elektronicznej lub telefonów, zrezygnowanie z organizacji większych prywatnych imprez, ograniczenie spotkań w miejscach publicznych. Mam nadzieję, że nie zapominamy również o tych, którzy potrzebują sąsiedzkiej pomocy. Jestem przekonany, iż dzięki wspólnym i przemyślanym działaniom oraz wzajemnej pomocy przetrzymamy ten trudny czas.

Poniżej podajemy numery telefonów, pod którymi będzie można zasięgnąć informacji w swojej sprawie i gdy zaistnieje taka konieczność ustalić termin wizyty w urzędzie.

 

Skrócony wykaz numerów telefonów do umawiania wizyt w Urzędzie Miasta Tarnowa:

Wydział Architektury i Budownictwa - 14 688 24 16

Wydział Audytu i Kontroli - 14 688 24 96

Wydział Bezpieczeństwa Publicznego - 14 68 82 702, 14 68 82 731

Wydział Budżetu Miasta - 14 68 82 438, 14 68 82 439

Wydział Edukacji - 14 68 82 464

Wydział Geodezji i Nieruchomości - 14 688 27 62 , 14 688 27 65

Wydział Infrastruktury Miejskiej - 14 68 82 869

Wydział Komunikacji - 14 688 25 23, 14 688 25 20

Wydział Komunikacji Społecznej - 14 688 27 41, 14 688 90 97

Wydział Kultury - 14 68 89 95

Wydział Mieszkalnictwa - 14 68 82 716, 14 688 27 15

Wydział Ochrony Środowiska - 14 68 82 865

Wydział Organizacyjny Kancelaria Główna - 14 688 26 43, 14 688 25 07

Wydział Organizacyjny Kancelaria Prezydenta - 14 68 82 433

Wydział Planowania Przestrzennego - 14 68 82 418, 14 68 82 420

Wydział Podatków i Windykacji - 14 68 85 513, 14 68 82 685, 14 688 26 44

Wydział Rozwoju Gospodarczego - 14 68 82 802, 14 68 82 803

Wydział Rozwoju Miasta - 14 68 82 453

Wydział Spraw Obywatelskich - 14 68 82 709, 14 68 82 813

Wydział Sportu - 511 956 546, 14 68 82 455

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - 14 68 82 503

Urząd Stanu Cywilnego - 14 688 25 44, 14 688 25 46

Biuro Zamówień Publicznych - 14 68 82 704

Kancelaria Rady Miejskiej - 14 68 82 842, 14 68 82 847

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - 14 68 82 442

(ik)