Gościsz uchodźców? Możesz liczyć na wsparcie!

Uchwalona 12 marca specustawa, regulująca kwestie pomocy obywatelom Ukrainy, przewiduje wypłacanie świadczenia podmiotom i osobom fizycznym, które udzielają im schronienia przed wojną. Dzienna kwota za zakwaterowanie i wyżywienie osoby, która przekroczyła polsko-ukraińską granicę po 24 lutego, została ustalona na poziomie 40 zł. Wnioski można składać w urzędach gminnych. Świadczenia będą wypłacane „z dołu”.

Wnioski o wypłatę świadczenia należy składać w specjalnie utworzonym punkcie przy ul. Wałowej 16, od poniedziałku do piątku, w godz. 9-15 oraz w soboty w godz. 9-13. Świadczenie będzie wypłacane za okres rzeczywistego zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, jednak nie dłużej niż za okres 60 dni (przy czym w szczególnych przypadkach, za zgodą wojewody, czas ten może być wydłużony). Oznacza to, że podmioty i osoby fizyczne, goszczące u siebie Ukraińców muszą najpierw ponieść koszty, aby następne otrzymać zwrot pieniędzy.

Zgodnie z rozporządzeniem precyzującym wypłaty świadczenia, gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu gminy.

Więcej informacji pod numerem telefonu 504 181 105.

(lb)


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski