I Ty możesz mieć wpływ na rozwój swojego miasta - zapraszamy na konsultacje

Dzisiaj tarnowianie mają ostatni dzień na to, aby wypowiedzieć się o tym, jak w najbliższym czasie ma zmienić się ich miasto. Mowa o Strategii Rozwoju Gminy Miasta Tarnowa na lata 2021-2030.  O 15.30 ruszają konsultacje.

Panorama Tarnowa

Rolą cyklu wirtualnych spotkań jest poznanie opinii mieszkańców oraz uwzględnienie ich wniosków i uwag, które pozwolą określić cele rozwojowe miasta na najbliższe lata. Konsultacje odbywają się online na platformie Zoom.

Strategię można porównać do mapy drogowej, która pokazuje możliwości rozwojowe, porządkuje je zgodnie z przyjętymi priorytetami i wskazuje drogi do celu. Uwzględnia ona szanse i zagrożenia, mocne i słabe strony miasta, pokazuje, na czym się skupić w najbliższej przyszłości i w jaki sposób osiągnąć założone cele. Z drugiej strony jest to także pewna forma „instrukcji obsługi” zarządzania miastem w najbliższych czasach – mówi dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Tarnowa, Rafał Koścień. 

Odbyły się już cztery spotkania poświęcone wygodzie życia w mieście, biznesowi, wspólnocie oraz energii. W maju mieszkańcy będą jeszcze mogli porozmawiać o aglomeracji - 6 maja. Dokładny harmonogram znajduje się poniżej.

29 kwietnia - Tarnów wygodny i klimatyczny

30 kwietnia - Wyspecjalizowane usługi, nowoczesny biznes

4 maja - Aktywni mieszkańcy, aktywna wspólnota

5 maja - Tarnów przepełniony energią

6 maja - Aglomeracja tarnowska - wzmocnienie funkcjonalnych powiązań i subregionalnego znaczenia miasta.

Wszystkie konsultacje będą rozpoczynały się o godzinie 15.30. Link do rejestracji na wszystkie spotkania znajduje się tutaj.

Z założeniami strategii można się zapoznać tutaj.

Po konsultacjach zostanie stworzony końcowy projekt strategii, który stanie się obowiązującym po zaakceptowaniu przez Radę Miejską Tarnowa.

(mt)