„Inteligentnie” na miejskich ulicach

Krótszy czas przejazdu, łatwiejsze znajdowanie miejsc parkingowych i poprawa bezpieczeństwa na drogach w mieście – to korzyści spodziewane w efekcie wdrożenia w Tarnowie Inteligentnego Systemu Transportu. Trwające od ponad roku prace nad uruchomieniem tego nowoczesnego rozwiązania są już na ukończeniu.

Na zdjęciu poniżej ukończone już Centrum Sterowania Ruchem, które mieści się w budynku przy ul. Nadbrzeżnej Dolnej 7.

Centrum Sterowania Ruchem Inteligentnego Systemu Transportu

 

ITS to innowacyjne systemy komunikacyjne wprowadzane w miastach, by upłynnić ruch, zmniejszyć poziom hałasu i emisję spalin. Zdaniem specjalistów zapewniają nie tylko łatwiejsze korzystanie z komunikacji miejskiej i indywidualnych pojazdów, ale sprawiają, że życie w mieście staje się bardziej komfortowe, bezpieczniejsze i tańsze. Wart 300 milionów euro system, wprowadzony w Londynie, zwrócił się w ciągu dwóch lat.

Wartość systemu planowanego do uruchomienia w Tarnowa to około 18 milionów złotych, z czego ponad 10 milionów pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Aby zaczął działać w naszym mieście, konieczne jest wdrożenie aż 12 działań, które zespolone – stworzą inteligentny system.

Jego serce mieści się w budynku przy ul. Nadbrzeżnej Dolnej 7. To Centrum Sterowania Ruchem. Znajduje się tam pięć stanowisk dla operatorów i kierownika centrum. Osiem monitorów składających się w profesjonalną ścianę wizyjną dzień i noc będzie obserwowało sytuację w mieście, by dać operatorom dane do podejmowania właściwych działań.

Aby to było możliwe, trzeba wybudować 18 kilometrów łączy telekomunikacyjnych i spiąć je z już istniejącymi w 30-kilometrową sieć, która połączyła aż 100 punktów i blisko 400 urządzeń. Należało również rozbudować serwerownię, bo cały system opiera się na najnowocześniejszych rozwiązaniach informatycznych i elektronicznych.

By uruchomić system monitoringu, w mieście konieczna jest modernizacja 27 skrzyżowań i dwóch przejść dla pieszych. Wraz z 53 elektronicznymi tablicami przystankowymi oraz dwoma budowanymi właśnie węzłami przesiadkowymi zostaną połączone z Centrum Sterowania Ruchem. Gromadzone tam informacje będą trafiały do kierowców i pasażerów.

- Dla mieszkańców i osób przyjeżdżających do Tarnowa, bardzo ważne będą tzw. tablice zmiennej treści, które zostaną zamontowane na trzech wlotach do miasta. Ich zadanie to wyświetlanie najszybszych tras przejazdu, a także informacji o utrudnieniach w ruchu, objazdach lub zakazach – mówi Artur Michałek dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie. – Z kolei trzy stacje meteo pokażą operatorom miejsca, w których konieczna jest natychmiastowa interwencja służb utrzymania miasta, na przykład z powodu oblodzenia. Będą one także mierzyły zanieczyszczenie powietrza oraz siłę wiatru. Te informacje, jako ostrzeżenia, pojawią się na tablicach, na stronie internetowej i w aplikacji na telefony komórkowe.

System informacji parkingowej oznacza opomiarowanie 600 miejsc postojowych na 22 tarnowskich parkingach. Informacje o tym które są wolne, a które zajęte będą podawane na portalu internetowym i w aplikacji na telefony komórkowe – pozwoli ona wyznaczyć najkrótszą trasę do wybranego wolnego miejsca na parkingu. Takie dane pojawią się też na 10 tablicach, które zostaną zamontowane w różnych punktach miasta.

ITS będzie współpracował z działającym już Systemem Dynamicznej Informacji Przystankowej. To pozwoli kontrolować czas przejazdu miejskich autobusów – te, które będą miały opóźnienia, dostaną zielone światło na kolejnych skrzyżowaniach.

Także kierowcy poruszający się głównymi ulicami w mieście, przejadą nimi szybciej. Centralny System Sterowania Ruchem będzie oceniał natężenie ruchu na opomiarowanych skrzyżowaniach, by wydłużyć lub skrócić kolejne fazy sygnalizacji. „Zielone fale” obejmą ciągi ulic: Mickiewicza - al. Solidarności – Szujskiego - Mościckiego, Słoneczna – Sitki - Słowackiego - al. Jana Pawła II - Lwowska wschód i Krakowska.

 

System będzie na bieżąco wykonywał pomiary natężenia ruchu na skrzyżowaniach i mierzył czas przejazdu poszczególnymi odcinkami dróg. Te dane dadzą twarde podstawy do planowania kolejnych rozwiązań komunikacyjnych.

Wszystkie systemy mają wymieniać gromadzone informacje dzięki platformie integrującej. Zapewni ona możliwość podjęcia błyskawicznej reakcji w sytuacjach awaryjnych. Pozwoli także w razie potrzeby rozbudowywać i uzupełniać system.

ITS w skrócie – korzyści:

•         Zwiększenie przepustowości ulic

•         Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – zmniejszenie liczby wypadków

•         Skrócenie czasu przejazdów

•         Ułatwienie poszukiwania wolnych miejsc parkingowych

•         Redukcja emisji spalin – poprawa jakości powietrza

•         Poprawa podróżowania transportem publicznym

•          Ułatwienie przekazywania informacji kierowcom – najlepsze trasy przejazdu, informacje
            o wypadkach, remontach, itp.

•         Szybsza reakcja na awarie i zagrożenia