Jak i gdzie się rejestrujemy i szczepimy?

W piątek 15 stycznia rozpoczął się etap pierwszy Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19. 

Sposoby rejestracji do szczepienia

Telefonicznie na całodobową, bezpłatną infolinię – 989

Do zapisu w tej formie należy przygotować nr PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Na podany numer telefonu osoba zgłaszająca się przez infolinię otrzyma SMS z potwierdzeniem umówienia na szczepienie. Zgłoszenie może być wykonane osobiście lub przez opiekuna, rodzinę osoby zgłaszanej. Podczas rejestracji zostanie dokonany wybór terminu oraz miejsca szczepienia, a następnie na podany numer telefonu zostanie przesłany SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.

Rejestracja elektroniczna poprzez e-Rejestrację dostępną w serwisie pacjent.gov.pl

Osoba, która chce się zarejestrować przez e-Rejestrację musi posiadać Profil Zaufany. System zaproponuje osobie zgłaszającej się pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko miejsca zamieszkania.

Osobisty lub telefoniczny kontakt z wybranym punktem szczepień

Pacjent może się zapisać w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, do której należy lub wybrać inną przychodnię realizującą szczepienia przeciwko Covid-19. Zapisy mogą być bezpośrednie oraz telefoniczne.
Podczas zapisu do szczepień warto mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z nr PESEL. Po dokonaniu rezerwacji wizyty pacjenci otrzymają SMS z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia. Od razu też pacjent zostanie umówiony na dwie wizyty. O terminie drugiej wizyty pacjenci zostaną powiadomieni przy pomocy SMS.

Rejestracja poprzez SMS

Można się także zarejestrować wysyłając SMS o treści SzczepimySię pod numer telefonu 664 908 556. Po otrzymaniu potwierdzenia w wiadomości zwrotnej należy podać numer PESEL a później kod pocztowy. W zamian otrzymuje się informację o terminie, adresie i godzinie szczepienia. Zaakceptowanie terminu odbywa się poprzez wiadomość zwrotną o treści TAK. Jeśli taki termin nie odpowiada mieszkańcowi, wówczas należy odpisać NIE. Wtedy też przychodzi propozycja nowego terminu, godziny i lokalizacji. Taki rodzaj rejestracji przeznaczony jest dla osób z grupy 70+.

Zmiany w Narodowym Programie Szczepień

Od 17 maja szczepienie ozdrowieńców odbędzie się po 30 dniach od daty otrzymania pozytywnego wyniku testu na koronawirusa. Wcześniej trzeba było odczekać aż 90 dni.

Również od 17 maja zostanie skrócony czas podawania drugiej dawki szczepionek. Największe zmiany dotyczą szczepionki AstraZeneca, gdzie okres pomiędzy szczepieniami zmieni się – z blisko 3 miesięcy do 5 tygodni.

Zgodnie ze stanowiskiem Rady Medycznej podjęliśmy decyzję o skróceniu okresu między podaniem drugiej dawki szczepionki: Moderna z 42 dni do 35 dni, Pfizer z 42 dni do 35 dni, AstraZeneca z 84 dni do 35 dni. Zmiana wejdzie w życie od 17 maja. Podyktowana jest dostępnością szczepionek – powiedział Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Aktualnie na szczepienie mogą się już rejestrować wszyscy dorośli. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 12 lat, muszą mieć zgodę rodzica. 

  

Informacja, koordynacja, transport i wyjazdowy punkt szczepień

Mieszkańcy Tarnowa mogą skorzystać z informacji dotyczącej szczepień przeciwko COVID-19 oraz transportu do punktów szczepień dla osób w podeszłym wieku, jak i z niepełnosprawnością za pośrednictwem telefonów kontaktowych udostępnionych przez Urząd Miasta Tarnowa. 

Koordynatorem organizacji szczepień przeciwko Covid-19 oraz transportu dotyczącego dowozu mieszkańców niepełnosprawnych i w podeszłym wieku na terenie miasta Tarnowa jest Wiesław Izworski, e-mail: w.izworski@umt.tarnow.pl, Główny Specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta Tarnowa – kontakt telefoniczny 14 68 82 835. Informacji udzielają również pracownicy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej: Bożena Kozioł (14 68 82 855, e-mail: b.koziol@umt.tarnow.pl), Monika Budzyn – Rybka (14 68 82 460, e-mail: m.rybka@umt.tarnow.pl), Sylwia Borowińska (14 68 82 530,
e-mail: s.borowinska@umt.tarnow.pl) i Oliwia Imioło (14 68 82 838
, e-mail oliwia.imiolo@umt.tarnow.pl). Telefony informacyjne działają od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 do 15.30.

Organizowany przez miasto transport do punktów szczepień jest możliwy jedynie w szczególnej, uzasadnionej sytuacji i dotyczy:
- osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z takimi schorzeniami;
- osób powyżej  70. roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu z miejsca zamieszkania do najbliższego punktu szczepień.

W przypadku zamiaru skorzystania z transportu, osoby rejestrujące się do szczepień powinny powiadomić o tym przychodnię, w której zamierzają się zaszczepić.

Można także skorzystać z wyjazdowego punktu szczepień. Jeśli mieszkaniec, ze względu na stan zdrowia, nie może dotrzeć do stacjonarnego punktu, zastrzyk przeciw COVID-19 zostanie podany w miejscu jego zamieszkania. W tym przypadku należy zadzwonić do swojej poradni podstawowej opieki zdrowotnej. Specjalista oceni stan zdrowia pacjenta poprzez wizytę lub teleporadę oraz na podstawie dokumentacji medycznej. Po zakwalifikowaniu lekarz przekazuje o tym informację wyjazdowemu punktowi szczepień, ci z kolei rejestrują pacjenta na szczepienie i ustalają z nim termin przyjazdu.

Po zaszczepieniu pacjenci będą także przez kwadrans pod obserwacją. W razie wystąpienia niepożądanych skutków specjaliści będą mogli udzielić niezbędnej pomocy.

 

W Tarnowie szczepienia będą realizowane w tych miejscach

 

CENTRUM MEDYCZNE KOL-MED

Plac Dworcowy 6
Tel. 14 688-60-77

ZESPÓŁ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH

Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
Tel. 14 632-42-57

PZU ZDROWIE SPÓŁKA AKCYJNA(PZU ZDROWIE CENTRUM MEDYCZNE)

Ul. PCK 26
Tel. 14 627-26-25, 14 628-82-72

MIEJSKA PRZYCHODNIA LEKARSKA NR 3

Ul. Wałowa 22
Tel. 14 688-90-20

MIEJSKA PRZYCHODNIA LEKARSKA NR 5

Ul. Długa 18
Tel. 14 688-08-52

CENTERMED

Ul. K. Pułaskiego 92
Tel. 14 62-70-810

nMEDICA

Ul. Słowackiego 33-37
Ul. Parkowa 2
Tel. 14 628-41-43

MIEJSKA PRZYCHODNIA LEKARSKA NR 1

Ul. Chemiczna 12
Tel. 14 633-06-92

MIEJSKA PRZYCHODNIA LEKARSKA NR 4

Oś. Niepodległości 3A
Tel. 14 688-81-83, 14 688-81-81

MOŚCICKIE CENTRUM MEDYCZNE

Ul. Kwiatkowskiego 15
Tel. 14 688-05-07

SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA

Ul. Lwowska 178 a
Tel. 14 63-15-813

APTEKA „NISKIE CENY”

Ul. Czerwonych Klonów 4
Tel. 14 63-90-980

APTEKA „EUROMEDYCYNA”

Ul. Długa 19
Tel. 14 62-42-400

APTEKA „NOVA”

Ul. Romanowicza 39 A
Tel. 505-960-011

APTEKA „ZIKO”

Ul. Wałowa 2
Tel. 14 69-68-992

APTEKA „ZIKO”

Ul. PCK 26
Tel. 14-69-68-991

APTEKA „TWOJE LEKI”

Ul. Nowodąbrowska 127/1.09
Tel. 14 63-95-112

APTEKA „COSMEDICA”

ul. Krakowska 149/70 
Tel. 6466470

APTEKA „GEMINI”

Ul. Ochronek 34 
Tel. 6272087

 

Vademecum szczepieniowe

Czy szczepienie jest obowiązkowe?

Nie, tego rodzaju szczepienie nie jest obowiązkowe. Warto jednak zaznaczyć, że im więcej osób się zaszczepi, tym ochrona przed koronawirusem będzie skuteczniejsza. Oznacza to, że szybciej powrócimy do normalnego trybu życia.

Czy muszę zapłacić za szczepionkę?

Szczepionka jest bezpłatna.  

Gdzie można się zaszczepić?

Przyjąć szczepionkę można w każdym miejscu w Polsce, które posiada odpowiedni punkt. W Tarnowie takich punktów jest 14. Lista znajduje się powyżej. Żeby się zarejestrować, wystarczy zadzwonić do punktu szczepień lub pod numer 989 albo wysłać sms pod numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie. Można też to zrobić drogą internetową poprzez Internetowe Konto Pacjenta.

Czy można zmienić termin szczepienia?

Oczywiście, można odwołać wizytę, ale tylko pierwszą. Nie można zmienić terminu drugiej wizyty, ponieważ kolejna dawka szczepienia, aby była skuteczna, musi być podana po upływie określonego czasu.

Czy po szczepieniu trzeba czegoś unikać? Np. aktywności fizycznej?

Nie ma zalecenia, aby unikać określonych czynności, np. aktywności fizycznej po szczepieniu. Decyzję podejmuje osoba, która została zaszczepiona, kierując się swoim samopoczuciem, stanem zdrowia.

Czy wywiad lekarski jest potrzebny do szczepienia?

Rozmowa przeprowadzana jest na miejscu szczepienia. Nie trzeba robić tego wcześniej. Pacjent może natomiast wydrukować sobie kwestionariusz wywiadu przesiewowego i wypełnić go przed szczepieniem. To podstawa do decyzji o szczepieniu.

Jak długo ważne jest skierowanie na szczepienie?

Takie skierowanie ważne jest 90 dni.

Czy muszę się zaszczepić wyłącznie w miejscu, w którym mieszkam?

Pacjent sam może wybrać miejsce, gdzie się chce zaszczepić.

Co zrobić w przypadku niepokojących objawów po szczepionce?

Należy się wtedy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem poradni, w której było wykonane szczepienie, bądź jakimkolwiek innym lekarzem i poinformować o odbytym szczepieniu.

Czy są choroby przewlekłe, które wykluczają ze szczepienia?

Bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek przeciw COVID-19, w tym również w grupach ryzyka osób z chorobami przewlekłymi, są potwierdzone w badaniach klinicznych prowadzonych w licznych grupach uczestników. Lista chorób przewlekłych, które nie są przeciwskazaniem do szczepienia  przeciw COVID-19 została zarekomendowana przez Radę Medyczną. Obejmuje ona: przewlekłe choroby nerek, deficyty neurologiczne (np. demencja), choroby płuc, choroby nowotworowe, cukrzycę, POChP, choroby naczyń mózgowych, nadciśnienie tętnicze, niedobory odporności, choroby układu sercowo-naczyniowego, przewlekłe choroby wątroby, otyłość, choroby związane z uzależnieniem od nikotyny, astma oskrzelowa, talasemia, mukowiscydoza, anemia sierpowata. Pacjenci, u których występują ww. choroby, mogą zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z prośbą o wystawienie e-skierowania niezależnie od grupy wiekowej, w jakiej się znajdują.

Czy osoby chore na COVID (np. bezobjawowo) mogą przyjąć szczepionkę bez ryzyka?

Osoby zakażone wirusem SARS-CoV-2, niewykazujące objawów mogą być zaszczepione. Natomiast osoby, które chorują na COVID-19, a więc mają objawy, nie mogą być zaszczepione.

Czy szczepionka może zmienić moje DNA?

Nie ma możliwości, by to zrobiła.  Po więcej sprawdzonych informacji można zasięgnąć tutaj.

Ile czasu utrzymuje się efekt ochrony po zaczepieniu?

Obecnie, ponieważ koronawirus jest nowym szczepem wirusa, nie ma wystarczającej wiedzy na temat tego, jak długo odporność nadana przez szczepionki będzie trwać po zaszczepieniu, ani też czy będą potrzebne dodatkowe, okresowe dawki.

(Oprac. na podstawie oficjalnych informacji rządowych)