Jak się żyje w Tarnowie?

Wśród 66 polskich miast na prawach powiatu Tarnów znalazł się na 25. pozycji rankingu „Gmina dobra życia - wskaźnik jakości życia w gminach 2021” zrealizowanego przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej, a przygotowanego naukowo przez zespół Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN pod kierownictwem prof. dr hab. Przemysława Śleszyńskiego.

Jak podkreśla prof. dr hab. Przemysław Śleszyński, w najogólniejszej definicji jakość życia to stopień zaspokojenia potrzeb człowieka. Potrzeby te klasycznie dzielą się na materialne (bytowe) i niematerialne (duchowe). Jakość życia można analizować w sferze biologicznej, psychologicznej, zdrowotnej, społecznej, środowiskowej (przyrodniczej), politycznej, edukacyjnej i wielu innych. Terminy bliskoznaczne (ale nie tożsame) to stan rozwoju, warunki życia, poziom życia.

Wśród 66 polskich miast na prawach powiatu Tarnów został sklasyfikowany na 25. miejscu (wśród wszystkich 2477 miast i gmin w rankingu zajął pozycję 153.) uzyskując tzw. wskaźnik syntetyczny 57,31. Przy konstruowaniu tego wskaźnika naukowcy wykorzystali zbiór 48 ogólnych wskaźników, czyli różnego rodzaju danych dotyczących miast i gmin, które posłużyły do konstrukcji wskaźnika syntetycznego. W szczególności po raz pierwszy w takim zakresie wykorzystano szereg różnorodnych danych dotyczących środowiska naturalnego.

Miasta i gminy w rankingu pogrupowane zostały w pięciu kategoriach: miasta na prawach powiatu; strefy podmiejskie miast na prawach powiatu; gminy z siedzibą powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców; gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców.

Prezentowany ranking jest pierwszym tak wyczerpującym i szczegółowym terytorialnie ujęciem nakreślonych wyżej zagadnień.

- Zajęte w rankingu miejsce jest bardzo satysfakcjonujące dla naszego miasta – to solidna pozycja powyżej średniej. Wyniki są tym bardziej satysfakcjonujące, że ranking został opracowany przez naukowców, którzy wzięli pod uwagę bardzo dużą liczbę parametrów, kształtujących jakość codziennego życia w miastach i gminach, wpływających w istotny sposób na postrzeganie swojego miejsca na Ziemi przez mieszkańców – podkreśla prezydent Roman Ciepiela. – Przyjęta metodologia pozwala na obiektywną ocenę, prezentuje kompleksowe podejście do przedmiotu jakości życia, obejmując wszystkie najważniejsze sfery życia. Mam nadzieję, że ten pierwszy ranking nie będzie ostatnim.

Z pełnymi wynikami rankingu i raportem zapoznać się można tutaj.