Jeszcze tylko dzisiaj można zgłaszać chęć głosowania korespondencyjnego

Wyborcy, którzy w pierwszej turze wyborów prezydenckich głosowali w lokalu wyborczym, a w ponownym głosowaniu chcieliby zrobić to korespondencyjnie, mogą taki zamiar zgłosić jeszcze tylko dzisiaj do godz. 15.30.

Zgłoszenie może być dokonane: elektronicznie (jeżeli wyborca posiada profil zaufany lub e-dowod) za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP, pisemnie – poprzez wrzucenie formularza do urny w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4 lub osobiście w pokoju 214 w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4.

Formularze zgłoszeń dostępne są w wersji elektronicznej pod adresem: https://tarnow.pl/Miasto/Wybory-Prezydenta-Rzeczypospolitej-Polskiej/Glosowanie-korespondencyjne lub w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4 – pokoje 128 i 214.

Zgłoszenie przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach z dnia 28 czerwca dotyczy również głosowania 12 lipca. Nie ma natomiast możliwości wycofania takiego zgłoszenia po pierwszej turze głosowania.

(sm)