Już niedługo pojedziemy nową częścią ul. Lwowskiej

W połowie maja zakończy się remont północnej części ulicy Lwowskiej. Oznacza to, że niedługo ruch będzie się odbywać po nowo wyremontowanym odcinku. 

Lwowska z lotu ptaka

Kierowców będzie czekała zmiana organizacji ruchu. Wykonany zostanie tak zwany bajpas od strony wiaduktu, który pozwoli ominąć obiekt mostowy na potoku Małochlebówka. Od strony szpitala zostanie wykonane dowiązanie do układu komunikacyjnego. To wszystko najpóźniej do pierwszej połowy maja. Wtedy też po stronie południowej będą prowadzone prace rozbiórkowe. 

Warstwa ścieralna na nowym odcinku nie została jeszcze położona, stanie się to dopiero przed oddaniem drogi do użytku. 

Warto przypomnieć, że zgodnie z umową z wykonawcą, zakończenie wszystkich robót planowane jest na jesień tego roku. Koszt prac budowlanych w pierwszym etapie modernizacji ul. Lwowskiej to ponad 20 milionów złotych. Znaczną część tej kwoty stanowi dofinansowanie spoza budżetu miasta.

W efekcie powstanie dwujezdniowa ulica, z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Rondo Zesłańców Sybiru będzie dwupasowe. Po południowej części Lwowskiej zostanie zbudowany chodnik, a po północnej – ciąg pieszo-rowerowy. Obie jezdnie będą oddzielone pasem zieleni. Zostanie także wydzielony pas ruchu do lewoskrętów. Dodatkowo będą parkingi, na których łącznie będzie 170 miejsc postojowych. 

(mt)