Koniec remontu alei Solidarności

Na liczącym 300 metrów odcinku alei Solidarności położony został nowy asfalt. W najbliższych dniach już na całym wyremontowanym fragmencie ulicy pojawi się oznakowanie poziome, takie jak linie czy strzałki, usprawniające ruch.

Modernizacja alei Solidarności była konieczna. Chodziło o zapewnienie na tym odcinku takiego samego standardu jak na remontowanej kilka lat temu górnej części arterii, biegnącej przez centrum Tarnowa. Remont przeprowadzili pracownicy tarnowskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Jak tłumaczy Artur Michałek, dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie, takie rozwiązanie jest bardzo korzystne. - Sytuacja na rynku usług remontowo - budowlanych jest coraz trudniejsza. Niełatwo rozstrzygnąć przetarg na tego typu roboty. Dlatego zdecydowaliśmy się na PUK, choć zajmuje się ono głównie bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej i drobniejszymi remontami. Dzięki temu mogliśmy wyremontować jezdnię na tym ważnym komunikacyjnie odcinku, poprawić komfort i bezpieczeństwo kierowców. Ze względów technologicznych na świeżej nawierzchni niemożliwe było natychmiastowe wykonanie oznakowania poziomego, dlatego wstępna organizacja ruchu jest wyznaczona na części jezdni. Z czasem zostanie utrwalona, a oznakowanie pojawi się na całym wyremontowanym odcinku.

(dm)