Konkurs nie tylko dla miłośników turystyki

Trwa XXI edycja konkursu fotograficznego „Parki ziemi tarnowskiej”, który organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, oddział w Tarnowie. Konkurs jest ogólnodostępny, sfotografować należy ciekawe parki w regionie, zdjęcie powinny być opatrzone informacją, gdzie park się znajduje i jak do niego dotrzeć.

Park Strzelecki

Do opisanej koperty uczestnik dołącza kartę zgłoszenia pracy, opis sfotografowanego obiektu, metryczkę na każdym zdjęciu, zawierającą imię i nazwisko autora, adres, nazwę szkoły (w przypadku uczniów) i nazwę fotografii. Zdjęcia muszą zostać wydrukowane na papierze fotograficznym. Można nadsyłać prace wykonane w technice czarno – białej lub kolorowej. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu jedną pracę zawierająca do pięciu zdjęć tego samego obiektu, ale nie w formie albumu czy planszy. Fotografie mają być w formacie nie mniejszym niż 15x20 cm i nie większy niż 20x30 cm. Prace konkursowe wraz ze zgłoszeniami należy dostarczyć do dnia 18 maja 2021 r. do biura PTTK przy ul. Żydowskiej 20 w Tarnowie.

Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace wykonane na terenie ziemi tarnowskiej, czyli obszarze ograniczonym ze wschodu Wisłoką aż po Rabę na zachodzie i od Wisły po Beskidy na południu.

 

(pm)