Ks. Michał Drożdż w Radzie Programowej Telewizji Polskiej

Ks. prof. Michał Drożdż został mianowany członkiem Rady Programowej TVP S.A. Tarnowski duchowny i znawca mediów jest także dziekanem Wydziału Nauk Społecznych UPJPII w Krakowie i dyrektorem Akademickiego Centrum Medialnego. 

Michał Drożdż ma być reprezentantem środowiska akademickiego i eksperckiego w zakresie mediów. Jak powiedział duchowny, telewizja ma pełnić misyjną rolę, chronić podstawowe wartości szacunku dla człowieka i jego godności oraz promować pozytywne wartości, które nie będą szkodzić człowiekowi. Zdaniem kapłana, należy zwrócić szczególną uwagę na treści programów dla dzieci i młodzieży – powinny one być dostosowane do ich wieku, rozwijać ich zainteresowania. Ramówka musi przede wszystkim przyciągać młodych odbiorców przed telewizory.

Rada Programowa TVP to organ opiniujący i doradczy dla zarządu TVP. Kadencja Rady potrwa do 2024 roku. W Radzie Programowej TVP w Warszawie zasiada 15 osób powołanych przez Radę Mediów Narodowych. Większość jest przedstawicielami partii politycznych, a pięć osób to osoby ze środowisk akademickich, instytucji kultury, organizacji dziennikarskich. Jedynym kapłanem jest ks. prof. Michał Drożdż.

Ks. prof. Michał Drożdż będzie także drugą kadencję członkiem Rady Programowej TVP 3 Kraków.

 

(pm)

 

Zdjęcie Portal Diecezji Tarnowskiej