Kto będzie mógł korzystać z darmowych przejazdów MPK?

Od 14 stycznia uprawnienia do bezpłatnych przejazdów MPK zyskają kolejne grupy osób. W tym gronie znajdą się uczniowie szkół podstawowych z gmin, z którymi miasto zawarło porozumienie dotyczące publicznego transportu zbiorowego. Darmowe przejazdy przysługiwać będą m.in. dzieciom i młodzieży przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W drugiej połowie grudnia podczas sesji tarnowscy radni podjęli uchwałę, która uprawnia do bezpłatnych przejazdów kolejne grupy osób. Nowe zasady wchodzą w życie 14 stycznia. Od tego dnia z darmowych przejazdów MPK będą mogli korzystać uczniowie szkół podstawowych z gmin: Tarnów, Pleśna oraz Lisia Góra. Zasady są identyczne jak te, które obowiązują uczniów tarnowskich szkół podstawowych, czyli w przypadku kontroli należy okazać Tarnowską Kartę Miejską z zakodowanym uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu, ewentualnie legitymację szkolną.

Bezpłatnie podróżować będą mogły też dzieci i młodzież przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa. Kolejną grupą uprawnioną do nieodpłatnego korzystania z usług MPK będą pracownicy MOPS oraz wybranych jednostek miejskich podczas wykonywania obowiązków służbowych. Osoby te będą mogły korzystać z przysługujących im uprawnień na podstawie Tarnowskiej Karty Miejskiej, na której będzie zakodowana adnotacja o możliwości korzystania z darmowego przejazdu.

(ww)