Maseczki od więźniów trafiły do Domu Emerytów

Kolejna porcja maseczek uszytych przez skazanych odbywających karę w tarnowskim więzieniu trafiła dziś do potrzebujących. Dwieście sztuk maseczek przekazanych zostało do Domu Emerytów – Placówki Pielęgnacyjno-Opiekuńczej Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Skazani uczestniczą w programie resocjalizacji „Szyj z nami za kratami”, odbywającym się w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #Resort SprawiedliwościPomaga. Jak sami przyznają jest to dla nich świetny sposób na zagospodarowanie czasu wolnego. Podejmowanie aktywności na rzecz drugiego człowieka daje im dużo satysfakcji z tego, że ich działania są pożądane i przydatne dla innych.

- Angażowanie osób pozbawionych wolności w działalność prospołeczną jest istotą procesu resocjalizacji. Sprzyja zadośćuczynieniu za popełnione przestępstwa, pozwala także na zdobywanie nowych umiejętności, uczy odpowiedzialności, systematyczności i obowiązkowości – podkreśla rzeczniczka prasowa Zakładu Karnego w Tarnowie, por. Beata Bańdur.

(sm)