Miasta chcą ogłoszenia stanu klęski żywiołowej

Zarząd Związku Miast Polskich wezwał rząd do ogłoszenia stanu klęski żywiołowej i wstrzymania przygotowań do wyborów prezydenckich wyznaczonych na 10 maja.

W swoim stanowisku Zarząd Związku Miast Polskich (ZMP) podkreślił, że sytuacja obywateli naszego państwa "w pełni wyczerpuje przesłanki, jakie wiążą się ze stanem nadzwyczajnym", który jest w polskim prawie opisany i uregulowany.

„Zarząd ZMP wzywa rząd RP do prawnego usankcjonowania wprowadzonych rozwiązań poprzez ogłoszenie stanu klęski żywiołowej. Popiera przy tym wnioski wielu miast o wstrzymanie praktycznie niemożliwych do realizacji przygotowań do wyborów powszechnych, wyznaczonych na dzień 10 maja br." - podkreślono w stanowisku.

Zarząd Związku zaapelował jednocześnie do premiera, wojewodów i komisarzy wyborczych o zawieszenie prowadzonych procedur dotyczących wyborów przedterminowych i uzupełniających w jednostkach samorządu terytorialnego oraz referendów lokalnych jeszcze przed wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej.

Przedstawiciele Związku powołali się w piśmie na Konstytucję i ustawę o stanie klęski żywiołowej, w której wymieniono dwie sytuacje upoważniające do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej: katastrofę naturalną oraz awarię techniczną.

„W art. 3 ust. 1 p. 2 ustawa wymienia wśród katastrof naturalnych +masowe występowanie chorób zakaźnych ludzi+. Powszechność i charakter wprowadzonych zakazów i nakazów, które pokrywają się z większością ograniczeń wymienionych w art.21 ust.1 ustawy o stanie klęski żywiołowej, oznacza faktyczne wprowadzenie stanu klęski żywiołowej bez jego ogłoszenia" – zaznaczono w dokumencie.

Według Zarządu ZMP część z koniecznych działań - podejmowanych przez rząd w celu zminimalizowania zasięgu epidemii - oznacza w praktyce między innymi: zawieszenie funkcjonowania administracji publicznej w zakresie większości powierzonych jej obowiązków, zawieszenie normalnego funkcjonowania organów kolegialnych władz publicznych w państwie, zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej przez wiele sektorów gospodarki, znaczne ograniczenie dostępu do normalnych, wcześniej zaplanowanych świadczeń medycznych.

Zarząd ZMP zwrócił uwagę, że obecna sytuacja wiąże się też z: zawieszeniem praktycznie całej działalności kulturalnej, zawieszeniem normalnego funkcjonowania edukacji i nauki oraz ograniczeniem wolności zgromadzeń, w tym religijnych. Do tego dochodzą: zakaz organizowania imprez masowych, drastyczne ograniczenie swobody podróżowania, a nawet poruszania się i wprowadzenie obowiązkowej kwarantanny.

Odpowiednim do skali zagrożenia poczuciem odpowiedzialności - według Zarządu ZMP -  wykazali się komisarze wyborczy w Szczecinie i Wałbrzychu, odwołując lokalne referenda w Boguszowie-Gorcach i Dobrej. Komisarze oparli swoje postanowienia na opiniach powiatowych inspektorów sanitarno-epidemiologicznych, którzy ocenili, że zapewnienie wymaganych przez ustawę o przeciwdziałaniu COVID-19 standardów bezpieczeństwa nie jest możliwe.

Wyrażamy też uznanie dla kandydatów w wyborach uzupełniających w Stryszowie, którzy sami wykazali wysoką odpowiedzialność, solidarnie rezygnując z kandydowania, dzięki czemu wybory te nie odbyły się"- podkreślono.

Związek Miast Polskich jest największą tego typu organizacją w Polsce, skupiającą ponad 310 miast, w których mieszka ponad 73 proc. miejskiej ludności kraju.

(Za PAP)