Miasto gotowe na powodziowe zagrożenie

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w regionie powoli się normuje niemniej służby miejskie Tarnowa są w gotowości na wypadek zagrożenie powodziowego. Jak dotychczas ani na Białej ani na Wątoku w rejonie miasta nie było sytuacji, aby poziom wód przekroczył stany ostrzegawcze.

W związku z sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną w regionie prezydent Tarnowa Roman Ciepiela już w minionym nakazał dokładne sprawdzenie stanu sprzętu służącego do przeciwdziałania powodzi i gotowości miejskich służb na wypadek zagrożenia. Dotychczas ani na Białej ani na Wątoku w rejonie miasta poziom wód nie przekroczył stanów ostrzegawczych, ale miasto jest przygotowane do odparcia ewentualnego zagrożenia.

W czasie ewentualnego zagrożenia powodziowego, zgodnie z podpisaną umową, dyżury pełnią pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, którzy dysponują koparko-ładowarką, ich zadaniem jest m.in. dystrybucja worków oraz piasku, napełnianie worków piaskiem, ich załadunek, transport i wyładunek.

Wśród sprzętu zgromadzonego w celu prowadzenia akcji przeciwpowodziowych do dyspozycji miejskich służb są m.in.: pompa szlamowa i pompa wodna, trzy agregaty prądotwórcze, latarki, odpowiednia wodoodporna odzież ochronna, łopaty, kilofy itp. Poza tym przygotowanych jest 4,5 tys. worków do wypełniania piaskiem i 70 ton piasku. Pod kątem zakupu większej liczby worków, gdyby zaszła taka potrzeba, sprawdzono również lokalne hurtownie, które w każdej chwili mogą dostarczyć 170 tys. worków.

Sytuację hydrologiczno-meteorologiczną monitoruje bez przerwy Wydział Bezpieczeństwa Publicznego UMT, który jest również w bezpośrednim kontakcie z odpowiednimi służbami w Małopolsce.