Mieszkańcy zadowoleni z nowego chodnika

Mieszkańcy ulicy Orkana wreszcie doczekali się całości nowego chodnika, który mierzy 1,6 km, był budowany etapami i biegnie do granicy miasta.

Na całość nowego chodnika mieszkańcy ul. Orkana musieli poczekać, bo inwestycja była realizowana etapami i trochę trwała, ale są bardzo zadowoleni z końcowego efektu, czemu w ich imieniu dała wyraz Rada Osiedla Rzędzin w liście do prezydenta Tarnowa, chwaląc również pracowników ZDiK za dobrą współpracę.

Chodnik przy ul. Orkana był remontowany w kilku etapach od 2016 roku, w maju zakończono ostatni etap remontu, który biegnie do granicy miasta. Remont polegał na wymianie starej, zniszczonej i bardzo nierównej nawierzchni z płyt betonowych na kostkę brukową, wymianie krawężników i obrzeży betonowych oraz wzmocnieniu podbudowy chodnika. Długość wyremontowanego chodnika wynosi ponad 1,6 km.

Łączny koszt wszystkich etapów remontu wyniósł ponad 764 tys. zł.