Ministerialne stypendia kulturalne 2020

Jak informuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - do 12 września trwa nabór wniosków w konkursie na przyszłoroczne stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury. Decyzje o ich przyznaniu minister podejmie do końca roku.

Stypendia twórcze będą przyznawane w kategoriach: literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, opieka nad zabytkami, twórczość ludowa. Stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury trafią do osób zajmujących się animacją i edukacją kulturalną oraz zarządzaniem kulturą i wspieraniem rozwoju kadr kultury. Wysokość stypendium, które może zostać przyznane nawet na rok, wynosi 3,5 tysiąca złotych brutto, czyli 2,870 złotych netto.

O stypendium może wnioskować osoba fizyczna, która w terminie do 12 września 2019 roku złoży wniosek opisujący koncepcję przedsięwzięcia – taką jak autorski projekt twórczy lub autorski projekt z zakresu upowszechniania kultury. Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta esp.mkidn.gov.pl), z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza o przyznanie stypendiów z budżetu Ministra KiDN na 2020 rok. Do MKiDN należy dostarczyć osobiście bądź pocztą podpisane potwierdzenie złożenia wniosku o przyznanie stypendiów z budżetu wraz z wymaganym załącznikiem, który można znaleźć na ministerialnych stronach. Załącznik i wszelkie szczegóły do pobrania TU.

(dm)