Możliwe utrudnienia w pobliżu Lwowskiej

W związku z pracami, związanymi z rozbudową ulicy Lwowskiej od jutra, 10 lipca, przez kilkanaście dni kierowcy mogą napotkać utrudnienia w przejeździe przez ulicę Środkową i Heleny Marusarz. Wykonawca modernizacji Lwowskiej zapewnia, że dołoży starań, aby były one jak najmniej  uciążliwe.

Na ulicy Środkowej i na Heleny Marusarz przy wlotach na rondo Zesłańców Sybiru jezdnia będzie miejscowo przewężona. To konieczne z uwagi na prace, związane z wykonaniem przyłączy wodociągowych. Możliwe też, że zajdzie konieczność ręcznego kierowania ruchem samochodów. Wykonawca prac zapewnia, że dołoży wszelkich starań aby utrudnienia występujące podczas prowadzenia robót były minimalne. Prace przy przyłączach i związane z nimi ograniczenia ruchu mają potrwać do 24 lipca.

Jak już informowaliśmy, prace przygotowawcze, konieczne do rozpoczęcia rozbudowy ulicy Lwowskiej, ruszyły kilkanaście dni temu. W pierwszej kolejności prowadzone są roboty wyburzeniowe oraz budowa i przebudowa infrastruktury podziemnej. Modernizacja ulicy Lwowskiej, realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, na odcinku od potoku Małochlebówka do wjazdu do Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza jest pierwszym z trzech etapów inwestycji. Efektem ma być zupełnie nowa jakość arterii. Najpoważniejsze przedsięwzięcie to przebudowa ronda Zesłańców Sybiru, które ma mieć dwa pasy i pięć zjazdów i zajmie znacznie większą powierzchnię niż obecnie. Planowane jest też nowe skrzyżowanie przy Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego i Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym, dzięki czemu wjazd do tych instytucji będzie komfortowy i funkcjonalny. Powstaną również dwa parkingi: jeden na 150 miejsc w sąsiedztwie szpitala, a drugi, który pomieści kilkanaście pojazdów, przy cmentarzu. Na wysokości wjazdu do szpitala, w miejscu połączenia Lwowskiej z ulicą Szarą wybudowane zostanie kolejne skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Wzdłuż całej jezdni powstaną chodniki i ścieżki rowerowe, oddzielone od drogi pasem zieleni. Lwowska będzie ulicą dwujezdniową, co oznacza, że kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy w każdym kierunku. W realizowanym już pierwszym etapie rozbudowy ulicy Lwowskiej prace rozpoczną się około 150 metrów przed rondem i zostaną poprowadzone do skrzyżowania z ulicą Szarą. Drugi etap, także już formalnie rozpoczęty, obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) na odcinku od wjazdu do szpitala do granicy miasta.

(dm)