Można składać wnioski o dodatek elektryczny - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Można składać wnioski o dodatek elektryczny

Od dzisiaj, mieszkańcy Tarnowa wykorzystujący do ogrzewania nieruchomości energię elektryczną mogą składać w Centrum Usług Społecznych wnioski o dodatek elektryczny.

Tarnów z góry

Dodatek taki przysługuje gospodarstwom domowym, których źródłem ogrzewania są: pompa ciepła, podgrzewacz, nagrzewnica lub bojler, zasilane energią elektryczną pochodzącą od dostawcy prądu. Nie przysługuje natomiast gospodarstwom, czerpiącym własny prąd z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy zużycie w 2021 roku nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 zł, w przypadku wyższego zużycia kwota dodatku wzrasta do 1500 zł. Aby uzyskać dodatek w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. Kolejnym warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które otrzymały już dodatek węglowy lub inne dodatki przewidziane w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła.

Wypełniony i podpisany wniosek składać można w Centrum Usług Społecznych w Tarnowie: drogą elektroniczną (za pośrednictwem platformy ePUAP na adres /mopstar/skrytka), listownie (poprzez nadanie w placówce pocztowej) lub osobiście (w Biurze Obsługi Klienta w Centrum Usług Społecznych przy ul. Brodzińskiego 14 – od poniedziałki do piątku w godz. 8-15).

Złożenie wniosku za pomocą ePUAP jest możliwe poprzez wysyłkę pisma ogólnego na skrzynkę ePUAP, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego:

  1. Podpisanie pliku za pomocą profilu zaufanego możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany/
  2. Wysłanie pisma ogólnego na skrzynkę ePUAP właściwego urzędu możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne

 

(sm)


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski