Mural Szczepanika - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Mural Szczepanika

W ostatnim dniu września zostanie oficjalnie odsłonięty nowy mural z postacią "Polskiego Edisona". Malunek widnieje na ścianie budynku przy ulicy Sitki, który należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Szczepanika w Tarnowie.

Mural Szczepanika będzie oficjalnie otwarty 30 września

Jadąc ulicą Sitki w kierunku Parku Strzeleckiego już można podziwiać ukończone dzieło utrwalające pamięć o "Polskim Edisonie". Konkurs na mural został ogłoszony w kwietniu tego roku przez dyrektora ZSOiT, w którym wygrał projekt firmy z Krakowa. Jego autorem i wykonawcą jest Marcin Czaja. Mural ma upamiętnić „Polskiego Edisona” – na rysunku znajduje się Szczepanik w swojej pracowni. Powierzchnia muralu ma 144 metry kwadratowe i mieści się na budynku pracowni szkoły. Ogromna praca ma w wyjątkowy sposób upamiętnić wybitnego wynalazcę z Tarnowa w 150. rocznicę jego urodzin.

Powstanie muralu jest inicjatywą Fundacji im. Jana Szczepanika oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych. Projekt udało się zrealizować przy współpracy Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT, Rad Osiedli Starówka i Piaskówka w ramach ich funduszy, które pochodzą z budżetu miasta Tarnowa oraz z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego.

Uroczyste odsłonięcie muralu zaplanowano na 30 września na godz. 15.30.

(mt), fot. fanpage Rady Osiedla "Starówka"


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski